wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

Aktywa netto funduszy obligacji korporacyjnych (luty 2021)

ben | 16 marca 2021
Na koniec lutego wartość aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych wyniosła prawie 13,89 mld zł.

W ubiegłym miesiącu WAN funduszy firmowego długu wzrosła o 29,78 mln zł, czyli o 0,21 proc. Szacunkowe saldo wpłat i umorzeń wyniosło natomiast ok. 22 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_luty 2021

Największy nominalny wzrost WAN zanotowały w lutym Generali Oszczędnościowy (39,6 mln zł, +3,6 proc.) i Quercus Ochrony Kapitału (32,56 mln zł, +2,8 proc.). Najbardziej stopniały zaś aktywa Noble Fund Private Debt FIZAN (-79,48 mln zł, -2,8 proc.). Natomiast procentowo najwięcej zyskał Ipopema Obligacji Korporacyjnych (+15,8 proc., 6,27 mln zł), a stracił Aviva Investors Dochodowy (-12,3 proc., -13,56 mln zł).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_luty 2021

Więcej wiadomości kategorii Fundusze