niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Alior Bank chce osiągnąć 5 proc. zwrotu z kapitału w 2022 r.

msd | 30 marca 2021
Zaktualizowana przez bank strategia na lata 2021-2022 zakłada znacząco niższe cele w zakresie ROE, przyrostu aktywów, czy marży odsetkowej. Bank spodziewa się natomiast wyższej relacji kosztów do dochodów.

Obowiązująca Alior Bank strategia na lata 2020-2022 została ogłoszona pod koniec lutego ubiegłego roku, tuż przed dotarciem pandemii do Polski. Jej aktualizacja w zakresie lat 2021-2022 to nic innego, jak dostosowanie do nowych okoliczności gospodarczych. Stąd oczekiwane w horyzoncie 2022 r. 10-proc. ROE zredukowano o połowę, do ponad 5 proc. Bank oczekuje też niższego przyrostu aktywów (celuje w 89 mld zł wobec 95 mld zł w pierwotnej wersji strategii) oraz niższej marży odsetkowej (4 proc. wobec 4,6 proc.).

Wyższe niż pierwotnie planowano mają być natomiast koszty ryzyka (1,9 proc. wobec 1,8 proc.), choć to nadal sporo mniej niż w 2020 r. (2,8 proc.). Znacząco spadły też oczekiwania banku wobec wskaźnika kosztów do dochodów (poniżej 46 proc. wobec 41 proc. pierwotnie). 

Ponad dwukrotnie wzrosła z kolei oczekiwana nadwyżka kapitału Tier 1 ponad wymogi regulacyjne (2,8 pkt proc. wobec 1,25 pkt proc.), choć prawdopodobnie podyktowane jest to po prostu obniżeniem tych wymogów wraz z wybuchem pandemii (wycofaniem bufora ryzyka systemowego). Jak wskazano, w 2022 r. Alior Bank chce legitymować się współczynnikiem Tier 1 powyżej 11 proc., podczas gdy na koniec 2020 r. było to 13,6 proc. (ponad 5 pkt proc. nadwyżki).

Nowością w zaktualizowanej strategii banku jest natomiast zapowiedź ograniczenia wskaźnika kredytów zagrożonych do 11,8 proc. w 2022 r. wobec 14,5 proc. osiągniętych w 2020 r.

W najbliższą środę Alior Bank musi spłacić warte 193 mln zł obligacje ALR0321. Na Catalyst nadal znajduje się jednak siedem innych serii podporządkowanego długu banku. Najbardziej płynne z nich, ALR0522 i ALR0524, które pochodzą z publicznych ofert prospektowych, wyceniane są we wtorek kolejno na 100,3 oraz 100,7 proc. nominału, co oznacza 3,04 oraz 2,94 proc. rentowności brutto do wykupu. W obu przypadkach bank ma jednak prawo do przedterminowego wykupu w tym roku. I jeśli z niego skorzysta (potrzebuje zgody KNF), kupowane przy obecnych cenach papiery przyniosą inwestorom ujemny dochód.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

 • Alior Bank systematycznie redukuje kredyty z utratą wartości

  04 sierpnia 2021
  Po raz pierwszy od dwóch lat bank obniżył udział kredytów z utratą wartości poniżej 13 proc. W segmencie biznesowym nadal stanowią one jednak ponad 22 proc. portfela.
  czytaj więcej
 • Lepsza perspektywa ratingu Alior Banku

  25 czerwca 2021
  Agencja S&P utrzymała ocenę banku na spekulacyjnym poziomie BB, ale podniosła jej perspektywę z negatywnej do stabilnej.
  czytaj więcej
 • Mniej kredytów zagrożonych w Alior Banku

  28 kwietnia 2021
  W I kwartale bank obniżył udział kredytów zagrożonych do – nadal wysokich – 13,8 proc., co było jednak jego najlepszym wynikiem od roku. Pomimo niższych wskaźników kapitałowych, bank wykazywał ponad 2 mld zł nadwyżkowego kapitału i rosnącą płynność. Lada dzień Alior będzie miał prawo do przedterminowej spłaty papierów ALR0522 i ALR0524, lecz w tej sprawie milczy.
  czytaj więcej
 • Udany IV kwartał Alior Banku

  26 lutego 2021
  Wyższy od oczekiwań inwestorów zysk w IV kwartale zasadniczo nie zmienia tego, że bank zakończył ubiegły rok pod kreską. Bank nadal wykazuje nadwyżkę kapitału i płynności, ale i stosunkowo niską jakość portfela kredytowego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst