środa, 21 lutego 2018

Newsroom

Analiza Kredyt Inkaso

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 21 lutego 2017
"Wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA znajduje się obecnie na poziomach znacznie wyższych niż u konkurencji. Wg grupy, czynniki stojące za pogorszeniem wyników miały charakter w znacznym stopniu jednorazowy i już ustąpiły."

UWAGA! Pełna treść analizy dostępna jest dla zalogowanych użytkowników, którzy przy rejestracji wybrali opcję bezpłatną. Użytkownicy, którzy wybrali rejestrację płatną, muszą mieć wykupiony abonament NEWSY I ANALIZY. Przejdź do CENNIKA.Podsumowanie

Grupa Kredyt Inkaso od 2001 roku działa na rynku wierzytelności. Początki to nabywanie wierzytelności od firm telekomunikacyjnych. Z biegiem czasu grupa zaczęła nabywać wierzytelności z sektora bankowego, w tym wierzytelności z tytułu niespłacanych kredytów hipotecznych.

Ponad 80 proc. przychodów Kredyt Inkaso osiąga z zakupów wierzytelności na własny rachunek, pozostałą część stanowią przychody z tytułu zarządzania wierzytelnościami na zlecenie, a także z usług prawnych.

Zdecydowana większość przychodów grupy pochodzi z rynku polskiego (80 proc.), kolejnym rynkiem jest Rumunia (15 proc.), a pozostałe grupa osiąga z rozwijanych rynków w Bułgarii, Rosji i Chorwacji.

Do 2015 roku grupa kontrolowana była przez fundusze inwestycyjne. Wówczas jej konkurent – grupa Best – odkupiła pakiet akcji od głównego udziałowca, kontrolowanego przez Roberta Buchajskiego funduszu Agio RB FIZ, stając się największym udziałowcem Kredyt Inkaso (32,99 proc. akcji). Celem spółek było połączenie i osiągnięcie z tego tytułu korzyści skali, a także rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Na początku 2016 roku doszło do zerwania rozmów o połączeniu (oficjalny powód to brak zgody co do parytetu wymiany akcji) i wzajemnych oskarżeń (i procesów sądowych) na linii Best-Kredyt Inkaso. Wkrótce pojawił się fundusz private equity Waterland, który ogłosił wezwanie i uzyskał większościowy udział w akcjonariacie Kredyt Inkaso. Konflikt pomiędzy akcjonariuszami wydaje się dobiegać końca.

O ile sytuacja właścicielska wygląda na wyjaśnioną, to dotychczasowe spory (według zarządu Kredyt Inkaso) wywarły negatywny wpływ na osiągane przez grupę wyniki finansowe. Z jednej strony spadek reputacji miał wpływ na wypowiedzenie kilku umów o zarządzanie portfelami wierzytelnościami przez fundusze Trigon, a sam konflikt przyczynił się do zwiększonej rotacji pracowników (w tym kadry managerskiej). Spółka miała również utrudnione możliwości pozyskiwania nowego finansowania, czyli w praktyce inwestycji w nowe pakiety wierzytelności.

W efekcie, w bieżącym roku obrotowym (rok obrotowy trwa dla spółki od 01.04.2016 do 31.03.2017) Kredyt Inkaso odnotowuje spadające przychody i zyski i zmuszona była dokonać przeszacowania (obniżenie wartości) posiadanych pakietów wierzytelności. W konsekwencji wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA znajduje się obecnie na poziomach znacznie wyższych niż u konkurencji...

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Analiza MCI Capital

  20 lutego 2018
  Patrząc na strukturę bilansu, posiadane przez MCI aktywa oraz fakt ich finansowania głównie kapitałami własnymi, na 30 września 2017 r. sytuacja obligatariuszy wydaje się być komfortowa.
  czytaj więcej
 • Analiza Kancelarii Medius

  29 stycznia 2018
  Wzrost przychodów Kancelaria Medius osiąga przy zachowaniu wysokiej rentowności prowadzonej działalności. Jednocześnie grupa dba o zachowanie odpowiedniej struktury finansowania czy płynności.
  czytaj więcej
 • Stwórz sobie portfel wzorowany na OFE

  17 lutego 2017
  Podpatrzenie składu portfeli otwartych funduszy emerytalnych może pomóc w skonstruowaniu konserwatywnego portfela obligacji firm.
  czytaj więcej
 • Raport rynkowy: Publiczne emisje obligacji na Catalyst

  03 lutego 2017
  Rentowność wybranych obligacji Best spadła nawet o 80 pkt bazowych po sukcesie styczniowej emisji publicznej. Obroty papierami PCC Rokita wspięły się na rekordowy poziom.
  czytaj więcej

Emisje