wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Analiza Kredyt Inkaso

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 21 lutego 2017
"Wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA znajduje się obecnie na poziomach znacznie wyższych niż u konkurencji. Wg grupy, czynniki stojące za pogorszeniem wyników miały charakter w znacznym stopniu jednorazowy i już ustąpiły."

UWAGA! Pełna treść analizy dostępna jest dla zalogowanych użytkowników, którzy przy rejestracji wybrali opcję bezpłatną. Użytkownicy, którzy wybrali rejestrację płatną, muszą mieć wykupiony abonament NEWSY I ANALIZY. Przejdź do CENNIKA.Podsumowanie

Grupa Kredyt Inkaso od 2001 roku działa na rynku wierzytelności. Początki to nabywanie wierzytelności od firm telekomunikacyjnych. Z biegiem czasu grupa zaczęła nabywać wierzytelności z sektora bankowego, w tym wierzytelności z tytułu niespłacanych kredytów hipotecznych.

Ponad 80 proc. przychodów Kredyt Inkaso osiąga z zakupów wierzytelności na własny rachunek, pozostałą część stanowią przychody z tytułu zarządzania wierzytelnościami na zlecenie, a także z usług prawnych.

Zdecydowana większość przychodów grupy pochodzi z rynku polskiego (80 proc.), kolejnym rynkiem jest Rumunia (15 proc.), a pozostałe grupa osiąga z rozwijanych rynków w Bułgarii, Rosji i Chorwacji.

Do 2015 roku grupa kontrolowana była przez fundusze inwestycyjne. Wówczas jej konkurent – grupa Best – odkupiła pakiet akcji od głównego udziałowca, kontrolowanego przez Roberta Buchajskiego funduszu Agio RB FIZ, stając się największym udziałowcem Kredyt Inkaso (32,99 proc. akcji). Celem spółek było połączenie i osiągnięcie z tego tytułu korzyści skali, a także rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Na początku 2016 roku doszło do zerwania rozmów o połączeniu (oficjalny powód to brak zgody co do parytetu wymiany akcji) i wzajemnych oskarżeń (i procesów sądowych) na linii Best-Kredyt Inkaso. Wkrótce pojawił się fundusz private equity Waterland, który ogłosił wezwanie i uzyskał większościowy udział w akcjonariacie Kredyt Inkaso. Konflikt pomiędzy akcjonariuszami wydaje się dobiegać końca.

O ile sytuacja właścicielska wygląda na wyjaśnioną, to dotychczasowe spory (według zarządu Kredyt Inkaso) wywarły negatywny wpływ na osiągane przez grupę wyniki finansowe. Z jednej strony spadek reputacji miał wpływ na wypowiedzenie kilku umów o zarządzanie portfelami wierzytelnościami przez fundusze Trigon, a sam konflikt przyczynił się do zwiększonej rotacji pracowników (w tym kadry managerskiej). Spółka miała również utrudnione możliwości pozyskiwania nowego finansowania, czyli w praktyce inwestycji w nowe pakiety wierzytelności.

W efekcie, w bieżącym roku obrotowym (rok obrotowy trwa dla spółki od 01.04.2016 do 31.03.2017) Kredyt Inkaso odnotowuje spadające przychody i zyski i zmuszona była dokonać przeszacowania (obniżenie wartości) posiadanych pakietów wierzytelności. W konsekwencji wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA znajduje się obecnie na poziomach znacznie wyższych niż u konkurencji...

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje