poniedziałek, 25 października 2021

Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.

Spółka zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami, w tym monitoringiem płatności, windykacją na zlecenie i na własny rachunek. Notowana na GPW.

Miary zadłużeniaMiary płynności

Na podstawie danych skonsolidowanych.
Rok obrotowy spółki rozpoczyna się 1 kwietnia (wskaźniki podano dla roku kalendarzowego).