czwartek, 30 maja 2024

Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso należy do ścisłej czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Spółka powstała w 2001 r., a od 2007 jest obecna na GPW w Warszawie. Od tego czasu wyemitowała i spłaciła ponad 30 serii obligacji o łącznej wartości ponad 1,1 mld zł. Spółka działa na pięciu europejskich rynkach (m.in. w Rumunii i Bułgarii). Współpracuje z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi, pożyczkowymi oraz innymi dostawcami usług o charakterze masowym. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania. Kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania długów powinien być etyczny i dopasowany do możliwości klientów.

Miary zadłużeniaMiary płynności

Na podstawie danych skonsolidowanych.