piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Analiza Kruka

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 17 listopada 2016
"Mimo lekkiego wzrostu ryzyka związanego z rosnącym zadłużeniem spółki, nie można obecnie mówić o nadmiernym zadłużeniu grupy Kruk."

Podsumowanie

Grupa Kruk działa na rynku obrotu wierzytelnościami (zakupy pakietów na własny rachunek) oraz w zakresie zarządzania wierzytelnościami na zlecenie (inkaso). Grupa jest liderem branży w Polsce i w Rumunii, a w 2016 roku prowadzi ekspansję we Włoszech, gdzie również celuje w jedną z czołowych pozycji. Oprócz tego grupa działa w Czechach, Słowacji, Niemczech i Hiszpanii. Celem strategicznym grupy na lata 2015-2019 jest osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto.

Od 2011 roku Kruk notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kapitalizacja spółki wynosi około 3,5 mld zł.

Grupą kieruje kompetentny i doświadczony zarząd, średni staż członków zarządu wynosi 12 lat. Prezesem spółki jest jej założyciel, Piotr Krupa, który również posiada blisko 11 proc. akcji spółki.

Sprawozdania finansowe grupy badane są przez Ernst & Young i otrzymują opinie „bez zastrzeżeń”.

W każdym kolejnym roku (badane od 2010 roku) Kruk poprawia swoje wyniki, zwiększa sprzedaż, spłaty na posiadanych portfelach wierzytelności, czy zyski netto. Sytuacja finansowa grupy nie budzi zastrzeżeń.

Ponad 90 proc. aktywów grupy stanowią zakupione portfele wierzytelności. Finansowane są przede wszystkim kapitałami własnymi oraz zadłużeniem finansowym, na które składają się wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty. Zasadniczo strukturę finansowania aktywów i poziom zadłużenia można określić jako właściwe.

Warto mieć jednak na uwadze, że 2016 rok to okres wzmożonych wydatków grupy na nowe pakiety wierzytelności, w tym próba zajęcia czołowej pozycji wśród firm windykacyjnych na rynku włoskim. Do końca III kwartału 2016 grupa już wydała 222 mln zł na pakiety wierzytelności we Włoszech, a po zakończeniu III kwartału podpisała umowę na zakup kolejnego dużego pakietu wierzytelności.

Wydatki te oznaczają konieczność zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych i już spowodowały, a mogą powodować dalsze pogorszenie wskaźników zadłużenia grupy, jak również wskaźników obsługi długu. Także skuteczność działalności na nowym dla grupy, chociaż zbadanym rynku we Włoszech, może być pewną niewiadomą dla Kruka. Dlatego nie dziwi zaproponowana przez zarząd spółki prywatna emisja akcji, która miałaby przynieść grupie do 250 mln zł i poprawić strukturę bilansu oraz wyżej wymienione wskaźniki.

Aczkolwiek, nawet bez przeprowadzenia zaproponowanej emisji akcji, mimo lekkiego wzrostu ryzyka związanego z rosnącym zadłużeniem spółki, nie można w obecnie mówić o nadmiernym zadłużeniu grupy. Działania Kruka związane z emisją akcji mają raczej na celu umożliwienie jej dalszego agresywnego rozwoju w kolejnych okresach.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy