niedziela, 19 sierpnia 2018

Newsroom

Atal pozyskał 70 mln zł

msd | 27 kwietnia 2018
Deweloper uplasował trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii AH, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży.

Spółka pozostała przy kuponie z poprzedniej oferty, uplasowanej w październiku ubiegłego roku, ale zdołała wydłużyć okres spłaty o 12 miesięcy. Pozyskane środki trafią na finansowanie działalności bieżącej, w tym wydatki związane z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów.

W maju Atal musi wykupić notowane na Catalyst obligacje ATL0518 o wartości 40 mln zł. Spółka chce w kolejnych miesiącach wypłacić także 137 mln zł dywidendy z ubiegłorocznego zysku.

Na koniec grudnia grupa Atal posiadała 265,8 mln zł środków pieniężnych (w tym 136 mln zł na rachunkach powierniczych), które pokrywały 82 proc. jej krótkoterminowych zobowiązań pomniejszonych o przedpłaty od klientów. Dług netto dewelopera wynosił zaś 214,1 mln zł, stanowiąc 27 proc. kapitałów własnych (12 proc., jeśli – zgodnie z warunkami emisji obligacji –  pominąć finansowanie od głównego akcjonariusza).

Nowe obligacje trafią do giełdowego obrotu, gdzie znajduje się obecnie pięć starszych serii długu Atalu z terminami spłaty od maja tego roku do października 2019 r. Do transakcji papierami spółki dochodzi jednak, zależnie od serii, sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

 • Kwietniowa emisja Atalu trafiła na Catalyst

  29 czerwca 2018
  Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje serii AH, za które płaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Atal miał 293,6 mln zł gotówki na koniec marca

  23 maja 2018
  Sytuacja płynnościowa deweloperskiej grupy pozostawała więcej niż satysfakcjonująca, choć ponad połowa posiadanych środków pieniężnych leżała na rachunkach powierniczych. Zadłużenie również nie budziło zastrzeżeń, choć w kolejnych okresach prawdopodobnie ono wzrośnie.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje