czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Atal pozyskał 70 mln zł

msd | 27 kwietnia 2018
Deweloper uplasował trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii AH, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży.

Spółka pozostała przy kuponie z poprzedniej oferty, uplasowanej w październiku ubiegłego roku, ale zdołała wydłużyć okres spłaty o 12 miesięcy. Pozyskane środki trafią na finansowanie działalności bieżącej, w tym wydatki związane z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów.

W maju Atal musi wykupić notowane na Catalyst obligacje ATL0518 o wartości 40 mln zł. Spółka chce w kolejnych miesiącach wypłacić także 137 mln zł dywidendy z ubiegłorocznego zysku.

Na koniec grudnia grupa Atal posiadała 265,8 mln zł środków pieniężnych (w tym 136 mln zł na rachunkach powierniczych), które pokrywały 82 proc. jej krótkoterminowych zobowiązań pomniejszonych o przedpłaty od klientów. Dług netto dewelopera wynosił zaś 214,1 mln zł, stanowiąc 27 proc. kapitałów własnych (12 proc., jeśli – zgodnie z warunkami emisji obligacji –  pominąć finansowanie od głównego akcjonariusza).

Nowe obligacje trafią do giełdowego obrotu, gdzie znajduje się obecnie pięć starszych serii długu Atalu z terminami spłaty od maja tego roku do października 2019 r. Do transakcji papierami spółki dochodzi jednak, zależnie od serii, sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje