wtorek, 22 października 2019

Newsroom

Atal zwiększył wartość programu emisji obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 29 marca 2019
Deweloper podniósł wartość programu z 70 mln zł do 170 mln zł, co można odczytywać jako zamiar uplasowania nowych obligacji w najbliższym czasie.

Szczegóły nowych emisji na razie nie zostały ujawnione, za wyjątkiem tego, że może to być jedna lub więcej serii plasowanych w trybie oferty prywatnej.

Wart dotychczas 70 mln zł program Atal wyczerpał w całości jedną emisją, którą uplasował w październiku ubiegłego roku. Spółka wyemitowała wówczas dwuletni niezabezpieczony dług, za który płaci WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży.

- Jesteśmy rozpoznawalnym, wiarygodnym i sprawdzonym graczem na rynku kapitałowym. Nasz model finansowania działalności opiera się na dywersyfikacji źródeł kapitału, przy czym obligacje stanowią jego istotną część. W zeszłym roku sfinalizowaliśmy zakupy gruntów na łączną kwotę niemal 200 mln złotych, co w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy PUM dało jedynie 699 zł. Cały czas przyglądamy się kolejnym atrakcyjnym możliwościom akwizycyjnym. Pozyskane środki posłużą m.in. na realizację polityki zakupowej – powiedział Zbigniew Juroszek, prezes Atalu, cytowany w komunikacie prasowy.

W maju deweloper musi wykupić obligacje na 40 mln zł. Kolejny wykup, tym razem na 80 mln zł, czeka go w październiku. Tymczasem spółka proponuje też wypłatę 182 mln zł dywidendy.

Ubiegły rok grupa Atal zakończyła ze 191,9 mln zł środków pieniężnych, co było najniższym poziomem od dwóch lat. Dług netto dewelopera wynosił zaś 332,9 mln zł i stanowił 0,39x kapitałów własnych. Istotną część zadłużenia odsetkowego (134,8 mln zł na 524,9 mln zł) stanowiły jednak papiery dłużne objęte przez głównego akcjonariusza spółki. Obliczany zgodnie z warunkami emisji giełdowych obligacji wskaźnik dług netto/kapitały własne, który zakłada korektę o zadłużenie względem rodziny Juroszków, wynosił 0,23x.

Na Catalyst znajdują się cztery serie papierów dłużnych Atalu, które obejmowały instytucje finansowe. Obligacjami dewelopera praktycznie nie dochodzi do żadnych transakcji na Catalyst.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje