niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Baltona wyemituje obligacje

msd | 09 października 2019
Warte 175 mln zł papiery zostaną objęte wyłącznie przez Państwowe Porty Lotnicze. Emisja długu to tylko część szerszego planu, który zakłada przejęcie Baltony przez PPL.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona wyemituje 15-miesięczne obligacje serii A i B o łącznej wartości 175 mln zł, za które będzie płacić WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Wpływy z emisji papierów serii A na 130 mln zł mają trafić na spłatę bankowego zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności, a także spłatę pożyczek wewnątrzgrupowych. Dodatkowe 45 mln zł z emisji papierów serii B ma zaś trafić na zatowarowanie sklepów Baltony i spłatę jej wymagalnych zobowiązań handlowych.

Środki z emisji obligacji serii A Baltona otrzyma dopiero po uzyskaniu przez Państwowe Porty Lotnicze zgody prezesa UOKiK na przejęcie. Obie oferty papierów dłużnych Baltony to bowiem element szerszego planu, który zakłada przejęcie spółki przez PPL.

W osobnym komunikacie poinformowano, że po trzech dniach roboczych od emisji obligacji PPL ogłoszą wezwanie na 100 proc. akcji Baltony. Na wezwanie PPL zobowiązała się odpowiedzieć spółka Kempley, która posiada obecnie 80,68 proc. akcji Baltony.

Jak podano, zawarcie umowy inwestycyjnej z PPL kończy proces przeglądu opcji strategicznych Baltony, który dotyczył pozyskania finansowania działalności.

Obligacje Baltony trafią wyłącznie do PPL i nie będą notowane na Catalyst.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje