poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Bank Millennium wyemitował obligacje na 830 mln zł

msd | 30 stycznia 2019
Bank rozliczył emisję 10-letnich podporządkowanych papierów, którą zapowiedział przed dwoma tygodniami.

Papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 2,3 pkt proc. marży przy 10-letnim okresie spłaty. Bankowi przysługiwać będzie też opcja przedterminowego wykupu długu po pięciu latach od emisji. Do skorzystania z niej potrzebna byłaby zgoda Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ docelowo papiery te zostaną zaliczone do funduszy Tier II.

Obligacje Banku Millennium uplasowano w ramach programu emisji o wartości 3 mld zł lub równowartości tej kwoty w walutach obcych (EUR, USD i CHF).

Emisja miała charakter oferty niepublicznej, a nominał pojedynczej obligacji to 500 tys. zł. Papiery mają trafić do obrotu na GPW.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Banku Millennium – senioralne MIL0420 oraz podporządkowane MIL1227. Za ostatnie z nich, które uplasowano w 2017 r., bank także płaci 2,3 pkt proc. marży. W ostatniej transakcji papiery MIL1227 wyceniane były na 101 proc. nominału (jednostko nominał to 500 tys. zł), co oznacza 3,74 proc. rentowności brutto, jeśli założyć, że bank dokona przedterminowego wykupu w 2022 r.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje