poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Bank Millennium wyemituje obligacje do 830 mln zł

msd | 17 stycznia 2019
Będą to podporządkowane papiery, za które Millennium zapłaci WIBOR 6M plus 2,3 pkt proc. marży przy 10-letnim okresie spłaty, który na żądanie banku będzie mógł ulec skróceniu o połowę.

Emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty niepublicznej, a jednostkowy nominał każdej obligacji wyniesie 500 tys. zł.

- Po udanej emisji przeprowadzonej w listopadzie 2017 roku, nowa emisja obligacji podporządkowanych Banku Millennium po raz kolejny pokazuje zdolność banku do pozyskania od inwestorów kapitału długoterminowego o stałym dochodzie. Nowa emisja obligacji jeszcze bardziej wzmocni i zoptymalizuje pozycję oraz strukturę kapitałową banku, zwłaszcza w kontekście planowanego wzrostu organicznego i fuzji z Euro Bankiem. Będzie również wspierać przyszłą zgodność z wymogami MREL– zapowiedział Fernando Bicho, wiceprezes Banku Millennium, cytowany w komunikacie prasowym.

Papiery zostaną uplasowane w ramach programu emisji o wartość 3 mld zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach (EUR, USD i CHF).

Za uplasowane w listopadzie 2017 r. podporządkowane papiery o wartości 700 mln zł Bank Millennium także płaci WIBOR 6M plus 2,3 pkt proc. marży przy 10-letnim okresie spłaty i opcji wcześniejszego wykupu po pięciu latach.

W ostatniej transakcji, ze środy, papiery MIL1227 wyceniane były na 101 proc. nominału, co daje 3,74 proc. rentowności, przy założeniu, że bank dokona przedterminowej spłaty w 2022 r. 

Na Catalyst notowane są także papiery senioralne (niepodporządkowane) Banku Millennium z terminem wykupu w kwietniu 2020 r. W ostatniej transakcji wyceniano je z 1,41 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje