poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Bank Pekao wyemituje 15-letnie obligacje podporządkowane

msd | 05 października 2018
Emisja obejmie dwie serie o łącznej wartości 750 mln zł, w tym 200 mln zł to aż 15-letni dług z opcją wcześniejszej spłaty po 10 latach.

Za wartą 500 mln zł serię B bank zapłaci WIBOR 6M plus 1,55 pkt proc. marży przy 10-letnim okresie spłaty, który może ulec skróceniu do pięciu lat. To o trzy punkty bazowe więcej niż w przypadku wartej 1,25 mld zł, także 10-letniej, serii A z października ubiegłego roku.

O wiele ciekawszą informacją jest jednak emisja obligacji 15-letnich, w których bank będzie miał prawo do przedterminowego wykupu dopiero po 10 latach od przydziału (wynika to bezpośrednio z możliwości zaliczenia podporządkowanego długu do funduszy własnych). Warta 200 mln zł seria C będzie oprocentowana na WIBOR 6M plus 1,8 pkt proc. marży.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II – poinformował Bank Pekao.

Obie emisje trafią do obrotu na Catalyst. Seria C będzie najdłuższym dotychczas podporządkowanym długiem banku komercyjnego w giełdowym obrocie. Wcześniej podporządkowane papiery o okresie spłaty dłuższym niż 10 lat spotkać można było tylko w przypadku banków spółdzielczych.

Uplasowane przed rokiem obligacje Pekao (PEO1027) wyceniane są na 100,85 proc. nominału, co przy założeniu ich przedterminowego wykupu w 2022 roku, oznacza 3,03 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje