wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Bank Pekao wyemituje 15-letnie obligacje podporządkowane

msd | 05 października 2018
Emisja obejmie dwie serie o łącznej wartości 750 mln zł, w tym 200 mln zł to aż 15-letni dług z opcją wcześniejszej spłaty po 10 latach.

Za wartą 500 mln zł serię B bank zapłaci WIBOR 6M plus 1,55 pkt proc. marży przy 10-letnim okresie spłaty, który może ulec skróceniu do pięciu lat. To o trzy punkty bazowe więcej niż w przypadku wartej 1,25 mld zł, także 10-letniej, serii A z października ubiegłego roku.

O wiele ciekawszą informacją jest jednak emisja obligacji 15-letnich, w których bank będzie miał prawo do przedterminowego wykupu dopiero po 10 latach od przydziału (wynika to bezpośrednio z możliwości zaliczenia podporządkowanego długu do funduszy własnych). Warta 200 mln zł seria C będzie oprocentowana na WIBOR 6M plus 1,8 pkt proc. marży.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II – poinformował Bank Pekao.

Obie emisje trafią do obrotu na Catalyst. Seria C będzie najdłuższym dotychczas podporządkowanym długiem banku komercyjnego w giełdowym obrocie. Wcześniej podporządkowane papiery o okresie spłaty dłuższym niż 10 lat spotkać można było tylko w przypadku banków spółdzielczych.

Uplasowane przed rokiem obligacje Pekao (PEO1027) wyceniane są na 100,85 proc. nominału, co przy założeniu ich przedterminowego wykupu w 2022 roku, oznacza 3,03 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

 • S&P podnosi perspektywę ratingu Banku Pekao

  18 czerwca 2019
  Agencja S&P Global Ratings utrzymała długoterminową ocenę banku na poziomie BBB+, ale podniosła jej perspektywę ze stabilnej do pozytywnej. Potwierdziła też ratingi mBanku i Aliora.
  czytaj więcej
 • Bank Pekao wyemituje 12-letnie obligacje podporządkowane

  22 maja 2019
  Wartość emisji ustalono na 350 mln zł, zaś jej oprocentowanie na WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży. Wcześniej bank informował, że będzie chciał pozyskać do 750 mln zł.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Duże emisje przed wakacjami

  10 maja 2019
  PGE uplasowała obligacje na 1,4 mld zł, a Bank Pekao, KGHM i Famur chcą jeszcze w II kwartale wyjść na rynek z dużymi – jak na nasze warunki – emisjami, co może oznaczać zmniejszenie i tak niezbyt wielkiej płynności na rynku. Tymczasem ZM Henryk Kania wciąż milczą w sprawie opinii audytora, a właściwie jej braku.
  czytaj więcej
 • PGE uplasowała obligacje na 1,4 mld zł

  10 maja 2019
  Energetyczny koncern zamknął księgę popytu na 7- i 10-letnie papiery, za które zapłaci odpowiednio 1,2 pkt proc. oraz 1,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Druga z emisji, to najdłuższe dotychczas papiery przedsiębiorstwa przemysłowego na polskim rynku obligacji korporacyjnych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje