środa, 29 maja 2024

Newsroom

Bank Pekao zadebiutował z emisją na eurorynku

msd | 17 listopada 2023
Bank uplasował zielone euroobligacje SNP o wartości 500 mln euro, na które inwestorzy zgłosili ponad 1,5 mld euro popytu.

Senioralne nieuprzywilejowane papiery Pekao wyceniono na 240 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową przy czteroletnim okresie spłaty z opcją wcześniejszego wykupu po trzech latach.

Na warte 500 mln euro zielone obligacje inwestorzy zgłosili ponad 1,5 mld popytu. Ostatecznie dług trafił do 110 ze 131 podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie.

Według serwisu globalcapital.com, na etapie budowy książki popytu bankowi udało się obniżyć marżę o ponad 30 pb. 

Dla Banku Pekao była to pierwsza emisja na eurorynku, którą poprzedziło uchwalenie programu EMTN o wartości 5 mld euro oraz publikacja Sustainable Finance Framework, dokumentu określającego spożytkowania wpływów z zielonych, zrównoważonych lub społecznych obligacji. 

Tuż przed zamknięciem oferty agencja S&P nadała nowo emitowanym papierom rating „BBB”.

Wcześniej w tym roku Bank Pekao uplasował trzy emisje długu na krajowym rynku. Na początku listopada przedstawiciele banku wskazywali jednak na znacznie większe możliwości, jakie dają emisje na rynku euroobligacji.

Na Catalyst znajduje się siedem serii długu Banku Pekao, w tym cztery z nich to papiery podporządkowane z lat 2017-2019. Najczęściej do transakcji dochodzi serią PEO1027, ponieważ w jej przypadku jednostkowy nominał wynosi tysiąc złotych (500 tys. zł dla sześciu pozostałych serii). Przy 1,52 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M i już minionej opcji spłaty obligacje te wyceniano w czwartek na 99,75 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje