czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Bank Pocztowy rusza z emisją dziesięcioletnich obligacji - zaktualizowana (2)

ems, msd | 17 maja 2016
Za podporządkowane papiery bank oferuje inwestorom 2,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Zapisy ruszają w najbliższy poniedziałek.

Treść na bieżąco aktualizowana m.in. o nowe informacje pochodzące z konferencji prasowej banku.

Oferta warta jest 50 mln zł. Zapisy przyjmowane będą od 23 maja do 3 czerwca, zaś przydział papierów przewidziano na 6 czerwca. Debiut na Catalyst powinien nastąpić w lipcu.

Przewidziano możliwość skrócenia zapisów. Inwestorzy muszą liczyć się też z ewentualną redukcją, lecz odbywać się ona może w sposób nietypowy. W wartej 50 mln zł ofercie wydzielono pulę na 30 mln zł, w ramach której zapisy do 30 tys. zł są gwarantowane w całości (brak redukcji). Redukcji podlegają natomiast zapisy powyżej 30 tys. zł, jak i te, które składane będą po wyczerpaniu puli obligacji gwarantowanych. 

- Chcemy pozyskać jak największą liczbę inwestorów. Dzięki takiej konstrukcji zapisów powinniśmy pozyskać ich ponad tysiąc, bo nie wszyscy będą przecież składali zapisy warte 30 tys. zł - powiedział Paweł Spławski, wiceprezes Banku Pocztowego w czasie konferencji prasowej poświęconej prezentacji oferty banku. - Zamierzamy zbudować bazę inwestorów, którym będą oferowane kolejne emisje - dodał już w rozmowie z dziennikarzem Obligacje.pl.

- Nie wykluczam, że jeśli emisja zakończy się sukcesem, pojawi się kolejna oferta - dodał Szymon Midera, prezes banku.

- Potwierdzam, że chcemy wychodzić z kolejnymi emisjami mniej więcej raz na kwartał - uzupełnił Marcin Dudek, dyrektor departamentu skarbu w Banku Pocztowym. - Chciałbym, aby kolejna emisja także dotyczyła papierów podporządkowanych - dodał.

To życzenie ma związek z notowaną na Catalyst serią BPO0721. Bank w lipcu może skorzystać z prawa przedterminowego wykupu serii wartej 47,34 mln zł. Jeśli tego nie zrobi, kupon wzrośnie z 3,75 pkt proc. ponad WIBOR 6M do 5,25 pkt proc.

- Zamierzamy skorzystać z opcji calll w przypadku tej serii - zapewnił Paweł Spławski. Dodał, że również obligacje nowej emisji wyposażone są w opcję call i bank - ze względu na sposób amortyzacji obligacji podporządkowanych w kapitale uzupełniającym - najprawdopodobniej będzie zainteresowany przedterminowym wykupem także w tym wypadku.

Minimalna wartośc zapisu to 5 tys. zł. Inwestorzy mogą zapisywać się na obligacje Banku Pocztowego w centrali domu maklerskiego Ipopema Securities oraz ponad 40 placówkach pośrednika finansowego Expander Advisors.

Inwestorzy muszą liczyć się z prowizją od zapisu. Wysokość tej prowizji nie została jeszcze ostatecznie ustalona.

Bank Pocztowy będzie miał prawo do przedterminowego wykupu długu po pięciu latach od emisji. Potrzebowałby do tego zgody Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ są to obligacje podporządkoane, które zostaną zaliczone do kapitałów uzupełniających. Zdaniem naszych rozmówców uzyskanie takiej zgody jest formalnością, a wystąpienie o nią - koniecznością. - W przeciwnym wypadku bank ponosi koszt oprocentowania dla obligacji podporządokwanych, podczas gdy dla niego papiery dają korzyść taką samą jak papiery senioralne (zwykłe - red.) - powiedział Marcin Dudek.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje