piątek, 17 stycznia 2020

Newsroom

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach przyjął depozyty na 1 mld zł?

msd | 31 stycznia 2018
Z treści komunikatu opublikowanego przez bank wynika, że 30 stycznia saldo depozytów wzrosło o 1 mld zł, co zaowocowało obniżeniem łącznego współczynnika kapitałowego poniżej wymaganych ustawą 8 proc.

Na koniec czerwca (ostatnie opublikowane sprawozdanie finansowe BS w Skierniewicach dotyczy I półrocza ub.r.) bank wykazywał 923 mln zobowiązań wobec sektora niefinansowego. Przyjęcie depozytów o wartości 1 mld zł więcej niż podwajałoby dotychczasowe saldo. Dlatego być może należy założyć, że w istocie chodziło o przekroczenie poziomu 1 mld zł w łącznej wartości depozytów (na rachunkach terminowych w banku spoczywało w czerwcu 512 mln zł), a nie o przyjęcie dodatkowego 1 mld zł. Choć i tak sytuacja wygląda na bezprecedensową, a treść "Bank powziął informację, iż w związku z niespodziewanym i niezamierzonym przez bank wzrostem wartości depozytów klientów banku o kwotę około 1 mld zł w styczniu 2018 r. (...)" nie pozostawia zbyt wiele miejsca na interpretację.

W wyniku wpłynięcia depozytów wartość łącznego współczynnika kapitałowego spadła do 7,98 proc., co zmusiło bank do publikacji komunikatu o tym wydarzeniu. Bank zapewnia, że sytuacja nie zmieniła sytuacji ekonomicznej banku w zakresie płynności i rentowności, ale spadek wskaźnika spowodował, że podjęto decyzję o uruchomienia planu naprawczego, gotowego (i zaakceptowanego przez KNF).

Według banku sytuacja nie wpłynie na wykup notowanych na Catalyst obligacji BSS0418 wartych 8 mln zł. To jedyna seria obligacji skierniewickiego banku obecna na Catalyst. Ich rentowność brutto sięga blisko 8,3 proc.

Więcej wiadomości o Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje