poniedziałek, 01 czerwca 2020

Newsroom

Banki dostaną więcej czasu na spełnienie wymogów MREL

msd | 27 marca 2020
Docelowy wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) zacznie obowiązywać o 12 miesięcy później, od 1 stycznia 2014 r. Czas na duże emisje bankowego długu prawdopodobnie przyjdzie więc później.

Aby ulżyć bankom w okresie epidemii koronawirusa Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie wymagał od nich spełnienia pierwszego śródokresowego celu MREL, który banki musiałyby spełnić już na koniec 2020 r. 

„Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia związane z pandemią COVID-19, obserwowaną u uczestników rynku wysoką awersję do ryzyka, a tym samym utrudnienie lub ograniczenie możliwości emisji zobowiązań kwalifikowalnych w najbliższym okresie, Fundusz informuje, że śródokresowe cele MREL wyznaczone podmiotom krajowym identyfikowanym jako podmioty przymusowej restrukturyzacji na koniec 2020 r. nie będą traktowane przez Fundusz jako obligatoryjne.” – podał BFG.

Docelowo natomiast termin ostatecznego wypełnienia wymogu MREL zostanie przesunięty z 1 stycznia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r., co wynika z dyrektywy BRRD2, która jest w trakcie implementacji do krajowego porządku prawnego. Zgodnie z tą dyrektywą banki będą musiały dodatkowo spełnić śródokresowy wymóg MREL dopiero 1 stycznia 2022 r.

„W najbliższym cyklu planistycznym Fundusz zastosuje zarówno wydłużony termin docelowy, tj. 1 stycznia 2024 r, jak również wskaże jako termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego 1 stycznia 2022 r.” – podał BFG.

Fundusz przypomina także, że wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji jest wypadkową obowiązujących wymogów kapitałowych i dodatkowych buforów. A te właśnie spadły w konsekwencji zniesienia 3-proc. bufora ryzyka systemowego, dzięki czemu „znaczącemu obniżeniu ulegną wymogi z tytułu MREL”.

„Według wstępnych obliczeń Funduszu zmiana ta spowoduje zmniejszenie się niedoborów względem docelowego MREL o ponad 25 mld zł w skali sektora.” – podano także.

Jeszcze przed zniesieniem bufora ryzyka systemowego i informacjami o możliwym wydłużeniu okresu dostosowania do MREL-a szacowano, że banki będą musiały wyemitować ponad 50 mld zł obligacji podporządkowanych oraz – obecnych już w porządku prawnym, ale wciąż nieemitowanych – papierów nieuprzywilejowanych (senior non-preferred). 

Nowe okoliczności dają więc bankom nie tylko więcej czasu na nowe emisje, ale też znacznie redukują ich potencjalną skalę.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • GPW przymknie oko na publikację sprawozdań po terminie

  22 kwietnia 2020
  Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect i Catalyst dostały dodatkowe dwa miesiące na publikację sprawozdań rocznych za 2019 r. Te pierwsze będą też miały dodatkowe 45 dni na przekazanie raportów za I kwartał tego roku.
  czytaj więcej
 • Zdalne zgromadzenia obligatariuszy już możliwe

  20 kwietnia 2020
  W życie weszła zmiana w ustawie o obligacjach, która zakłada, że udział w zgromadzeniach obligatariuszy jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tylko warunki emisji wyraźnie tego nie zakazują.
  czytaj więcej
 • Najbliższe sprawozdania finansowe nawet o dwa miesiące później

  09 kwietnia 2020
  Spółki giełdowe dostały dodatkowe dwa miesiące na przygotowanie raportów za 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. Nie dotyczy to jednak podmiotów z NewConnect i większości spółek notowanych tylko na rynku obligacji Catalyst.
  czytaj więcej
 • Nadchodzą zdalne zgromadzenia obligatariuszy

  08 kwietnia 2020
  W ustawie o obligacjach znajdzie się doprecyzowanie mówiące o możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiany mogą też objąć warunki sprawozdań załączanych do propozycji nabycia obligacji, wynika z projektu ustawy uzupełniającej tzw. tarczę antykryzysową.
  czytaj więcej

Emisje