czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Banki dostaną więcej czasu na spełnienie wymogów MREL

msd | 27 marca 2020
Docelowy wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) zacznie obowiązywać o 12 miesięcy później, od 1 stycznia 2014 r. Czas na duże emisje bankowego długu prawdopodobnie przyjdzie więc później.

Aby ulżyć bankom w okresie epidemii koronawirusa Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie wymagał od nich spełnienia pierwszego śródokresowego celu MREL, który banki musiałyby spełnić już na koniec 2020 r. 

„Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia związane z pandemią COVID-19, obserwowaną u uczestników rynku wysoką awersję do ryzyka, a tym samym utrudnienie lub ograniczenie możliwości emisji zobowiązań kwalifikowalnych w najbliższym okresie, Fundusz informuje, że śródokresowe cele MREL wyznaczone podmiotom krajowym identyfikowanym jako podmioty przymusowej restrukturyzacji na koniec 2020 r. nie będą traktowane przez Fundusz jako obligatoryjne.” – podał BFG.

Docelowo natomiast termin ostatecznego wypełnienia wymogu MREL zostanie przesunięty z 1 stycznia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r., co wynika z dyrektywy BRRD2, która jest w trakcie implementacji do krajowego porządku prawnego. Zgodnie z tą dyrektywą banki będą musiały dodatkowo spełnić śródokresowy wymóg MREL dopiero 1 stycznia 2022 r.

„W najbliższym cyklu planistycznym Fundusz zastosuje zarówno wydłużony termin docelowy, tj. 1 stycznia 2024 r, jak również wskaże jako termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego 1 stycznia 2022 r.” – podał BFG.

Fundusz przypomina także, że wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji jest wypadkową obowiązujących wymogów kapitałowych i dodatkowych buforów. A te właśnie spadły w konsekwencji zniesienia 3-proc. bufora ryzyka systemowego, dzięki czemu „znaczącemu obniżeniu ulegną wymogi z tytułu MREL”.

„Według wstępnych obliczeń Funduszu zmiana ta spowoduje zmniejszenie się niedoborów względem docelowego MREL o ponad 25 mld zł w skali sektora.” – podano także.

Jeszcze przed zniesieniem bufora ryzyka systemowego i informacjami o możliwym wydłużeniu okresu dostosowania do MREL-a szacowano, że banki będą musiały wyemitować ponad 50 mld zł obligacji podporządkowanych oraz – obecnych już w porządku prawnym, ale wciąż nieemitowanych – papierów nieuprzywilejowanych (senior non-preferred). 

Nowe okoliczności dają więc bankom nie tylko więcej czasu na nowe emisje, ale też znacznie redukują ich potencjalną skalę.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje