środa, 04 października 2023

Newsroom

Benefit 3 FIZAN zebrał ponad 7 mln zł

msd | 13 czerwca 2023
Z trwającej dwa miesiące oferty fundusz wyspecjalizowany w długu firm pożyczkowych i faktoringowych pozyskał od inwestorów 7,14 mln zł.

Inwestorzy objęli 55 tys. certyfikatów inwestycyjnych funduszu Ipopema Benefit 3 FIZAN o łącznej wartości 7,14 mln zł. Lecz uplasowanie emisji wymagało rozciągnięcia jej na dwa miesiące, po tym jak wcześniej lutowo-marcowa oferta zakończyła się fiaskiem (popyt okazała się niższy od statutowego minimum).

Z trzech dotychczasowych publicznych ofert na podstawie aktualnego prospektu Benefit 3 FIZAN pozyskał w sumie 23,3 mln zł. Aktualnie fundusz jest w trakcie ostatniej emisji, na jaką pozwala mu zatwierdzony przez KNF dokument. 

Według ostatniej wyceny, datowanej na 31 maja, fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN miał 83,9 mln zł aktywów netto, notując 5,98 proc. półrocznej stopy zwrotu. W horyzoncie 12- i 24-miesięcznym zarobił on dla inwestorów kolejno 10,98 proc. oraz 11,05 proc. 

Według materiałów marketingowych, zarządzany przez CVI DM fundusz celuje w osiąganie stóp zwrotu na poziomie 4-6 pkt proc. ponad WIBOR 3M (po uwzględnieniu 3,25 proc. opłaty za zarządzanie).

Dwa tygodnie temu prospekt dla publicznych ofert wyczerpał inny z zarządzanych przez CVI DM fundusz długu prywatnego, FDK Rentier FIZ (11 emisjach pozyskał 76,4 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Emisje