sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Bikershop Finanse wypłacił zaległe odsetki

msd | 05 września 2017
Tydzień po terminie płatności spółka przekazała obligatariuszom kupon od wartych 5 mln zł papierów dłużnych serii A.

Opóźnienie w wypłacie około 112 tys. zł spółka tłumaczyła „przejściowymi problemami z płynnością finansową”. Zobowiązała się też przekazać zaległe odsetki do 8 września. Ostatecznie kupon trafił na rachunki obligatariuszy w poniedziałek.

Wpływ odsetek, które powinny były zostać wypłacone w ubiegły poniedziałek, potwierdziliśmy niezależnie u trzech obligatariuszy.

Warte 5 mln zł 12-miesięczne papiery serii A zostały uplasowane w publicznej bezprospektowej ofercie z listopada ubiegłego roku. Kolejną tego typu emisję Bikershop przeprowadził na przełomie lutego i marca tego roku, ale już na innych warunkach. Okres spłaty wydłużono do dwóch lat, zaś kupon obniżono z 8,8 do 8,5 proc. Nie zmieniło się natomiast zabezpieczenie (zastaw do 150 proc. na towarze – sprzęcie sportowym).

Wykup obligacji serii A przypada w listopadzie tego roku. Wcześniej, we wrześniu, spółkę czeka jeszcze płatność kuponu od serii B.

Tuż po opóźnieniu w wypłacie kuponu Bikershop Finanse opublikował sprawozdanie finansowe za I półrocze, w którym wykazano ponad 43-proc. spadek przychodów (do 41,9 mln zł). Zysk operacyjny i netto spadły odpowiednio o 40,8 i 57 proc. r/r do 2,4 oraz 1,6 mln zł (w istocie chodzi o sprawozdanie spółki operacyjnej; emitent to spółka powołana wyłącznie do działalności finansowej). Spółka zanotowała w tym czasie 2,7 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych i zakończyła I półrocze z 4,2 mln zł gotówki (0,04x płynności natychmiastowej). Na przestrzeni roku zobowiązania Bikershopu przeszło się podwoiły (do 116,9 mln zł), a wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki wzrósł z 0,61x do 0,75x.

Więcej wiadomości o Bikershop Finanse S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium