poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Biuro Inwestycji Kapitałowych wyemitowało obligacje

msd | 21 stycznia 2019
Nominał uplasowanego długu to 10,64 mln zł, ale z uwagi na dyskonto przy ustalaniu ceny emisyjnej wartość pozyskanych przez spółkę środków wyniosła 10 mln zł.

Obligacje serii A Biura Inwestycji Kapitałowych mają dwuletni okres spłaty i są oprocentowane według formuły WIBOR 3M plus marża. Wysokości tej ostatniej nie ujawniono. Papiery plasowano przy cenie emisyjnej wynoszącej 940 zł, podczas gdy ich nominał to 1 tys. zł.

Całość wartej 10 mln zł emisji objął tylko jeden inwestor instytucjonalny. Pozyskane przez BIK środki mają trafić na udzielenie pożyczki spółce zależnej, która chce kupić udziały w podmiocie będącym właścicielem gruntów w Kątach Wrocławskich. Na gruncie tym BIK miałoby zrealizować projekt centrum logistycznego.

Warunki emisji obligacji serii A dają spółce prawo do przedterminowego wykupu. Dług zabezpieczono, aczkolwiek wiadomo tylko tyle, że „nie odbierają od powszechnie stosowanych na rynku przy emisji tego rodzaju instrumentów finansowych”.

Biuro Inwestycji Kapitałowych działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizuje się przede wszystkich w obiektach magazynowych. Spółka notowana jest na głównym rynku GPW. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje