poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

BOŚ uplasował obligacje podporządkowane

msd | 31 października 2017
Z emisji siedmioletnich papierów znajdujący się w postępowaniu naprawczym Bank Ochrony Środowiska pozyskał 65,79 mln zł, które za zgodą KNF będą mogły zostać zaliczone do funduszy uzupełniających.

Papiery serii AA2, podobnie jak emisja z lipca, oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży. Warunki emisji pozwalają bankowi na przedterminowy wykup długu, po pięciu latach od emisji.

Uplasowana właśnie emisja warta jest 65,8 mln zł. Razem z lipcową serią daje to łącznie 100 mln zł, które według ówczesnych zapowiedzi, bank chciał pozyskać w co najmniej dwóch ofertach.

W przeciwieństwie jednak do serii AA1 tym razem BOŚ nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Pomimo niedawnej rekomendacji KNF w sprawie podwyższenia nominału podporządkowanych obligacji do co najmniej 400 tys. zł, nowy dług BOŚ Banku ma jednostkową wartość na poziomie 1 tys. zł. 

Więcej wiadomości o Bank Ochrony Środowiska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje