wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

BPS TFI likwiduje subfundusz korporacyjnego długu

msd | 19 października 2021
Przewaga kosztów nad przychodami z zarządzania skłoniła Towarzystwo do likwidacji trzech subfunduszy, w tym BPS Obligacji Korporacyjnych oraz BPS Dłużnego.

BPS TFI zdecydowało o otwarciu likwidacji subfunduszy Obligacji Korporacyjnych, Dłużnego oraz Momentum Akcji. W każdym z trzech przypadków Towarzystwo miało się kierować tym, że w okresie ostatnich sześciu miesięcy koszty działalności poszczególnych subfunduszy przewyższały przychody osiągane z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie.

Do połowy grudnia TFI, działając jako likwidator, określi wysokość kwoty należnych uczestnikom subfunduszy, a samych wypłat dokona do 30 grudnia, wynika z komunikatu BPS TFI.

W drugiej połowie września, w przeddzień decyzji o otwarciu likwidacji, aktywa netto subfunduszu BPS Obligacji korporacyjnych liczyły 7,88 mln zł. Za wyjątkiem depozytu na 0,99 mln zł, największy udział w aktywach subfunduszu miały poszczególne obligacje Robyga (ROB0323 na 5,13 proc. aktywów), Atalu (już wykupione ATL0921 na 4,86 proc. aktywów) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (IDS1022 na 4,21 proc.). Jako całość, największą ekspozycję subfundusz miał właśnie na dług BGK (łącznie 10,77 proc. aktywów w trzech seriach) i Kruka (6,42 proc. aktywów w dwóch seriach). Relatywnie niski na tle poprzednich lat był natomiast udział długu spółdzielczego (1,85 proc. aktywów w obligacjach Esbanku).

BPS Dłużny, czyli drugi z likwidowanych subfunduszy obligacji, miał zaś 22,89 mln zł aktywów według stanu na 21 września. Ponad 45 proc. z nich stanowiły obligacje korporacyjne.

Do momentu podjęcia decyzji o likwidacji subfundusze BPS Obligacji Korporacyjnych i BPS Dłużny przyniosły odpowiednio -0,27 i -0,26 proc. rocznej stopy zwrotu.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze