czwartek, 20 stycznia 2022

ROB0323

Emitent: Robyg S.A.
Seria: PA
ISIN: PLROBYG00255
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 300 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.7%
Oprocentowanie bieżące: 2.99%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: robyg-seria-pa.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,6 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,45 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym będzie ujemny lub wyższy niż 1,1x.

Obligacje ROB0323 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-29
 • 2018-09-29
 • 2019-03-29
 • 2019-09-29
 • 2020-03-29
 • 2020-09-29
 • 2021-03-29
 • 2021-09-29
 • 2022-03-29
 • 2022-09-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-09-21
 • 2019-03-21
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20
 • 2020-09-21
 • 2021-03-19
 • 2021-09-21
 • 2022-03-21
 • 2022-09-21
 • 2023-03-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-09-29
 • 2019-03-29
 • 2019-09-29
 • 2020-03-29
 • 2020-09-29
 • 2021-03-29
 • 2021-09-29
 • 2022-03-29
 • 2022-09-29
 • 2023-03-29

Dzień wykupu

 • 2023-03-29