wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Budlex Finance ubiega się o 22 mln zł z publicznej oferty obligacji

Michał Sadrak | 15 listopada 2023
Spółka holdingowa z deweloperskiej grupy Budlex prowadzi publiczną ofertę papierów dłużnych oprocentowanych na WIBOR 3M plus 6,5 pkt proc. marży.

Budlex Finance oferuje niezabezpieczone obligacje z 6,5-proc. marżą i trzyletnim okresem spłaty, w ramach którego dług podlegał będzie też okresowej amortyzacji. Spółka zobowiązuje się bowiem wykupić po 25 proc. pierwotnego kapitału kolejno na dwanaście oraz sześć miesięcy przed ostatecznym terminem spłaty. Niezależnie od tego, począwszy od marca 2024 r. deweloperowi przysługiwać będzie też opcja częściowego lub całkowitego wcześniejszego wykupu papierów.

Pozyskane z emisji obligacji wpływy (do 21,2 mln zł netto) Budlex Finance zamierza przekazać w formie pożyczki swojej spółce zależnej w celu sfinansowania zakupu gruntów w Gdańsku, gdzie planuje ona zrealizować dwuetapowy projekt obejmujący łącznie 99 lokali mieszkalnych i kilka lokali usługowych. 

Zapisy w wartej 22 mln zł ofercie potrwają do 27 listopada, a ich przyjmowaniem zajmuje się Michael/Ström DM. Próg wejścia, jaki stawia on przed inwestorami to 10 tys. zł (10 obligacji) plus 0,25 proc. prowizji. Zgodnie z założonym harmonogramem, wstępna alokacja papierów powinna nastąpić do 29 listopada, a ich emisję przewidziano na 4 grudnia.  

Warto odnotować, że oferta prowadzona jest w oparciu o memorandum informacyjne, na co pozwalają obowiązujące od ubiegłego piątku przepisy, w których roczny limit publicznych ofert bez prospektu podniesiono z równowartości 2,5 do 5 mln euro (Budlex mieści się w tym limicie, ponieważ ustalenie warunków emisji nastąpiło tuż przed ostatnim umocnieniem złotego).

Docelowo oferowane obligacje trafią do obrotu na Catalyst.

Buldex Finance jest utworzoną w 2017 r. spółką holdingową, która wchodzi w skład grupy Budlex. Jak jednak kilkukrotnie podkreślono w materiałach reklamowych, podmiot wyższego szczebla nie będzie poręczycielem obligacji. 

Do tej pory Budlex Finance wraz z podmiotami zależnymi zrealizowały pięć projektów mieszkaniowych w Bydgoszczy, Toruniu i Olsztynie, które objęły prawie 900 lokali. Aktualnie natomiast grupa emitenta realizuje cztery kolejne inwestycje na 451 mieszkań, które zlokalizowane są w Bydgoszczy, Warszawie i Toruniu.

Budlex Finance bynajmniej nie jest nowicjuszem na rynku obligacji. Spółka przeprowadziła dotychczas siedem emisji, a ostatnią z nich zamknęła na początku listopada, pozyskując 20 mln zł, także na finansowanie gdańskiego projektu.

Naszym zdaniem

Pozyskiwane przez Budlex Finance ma charakter ściśle projektowy, stąd spłata oferowanych obligacji została wprost uzależniona od uzyskania środków ze sprzedaży gdańskiej inwestycji. Spółka nie ma natomiast do zaoferowania zabezpieczeń, czy nawet kowenantów finansowych. Dość wspomnieć, że sam tylko jej skonsolidowany zewnętrzny dług wynosił 77,7 mln zł na koniec I półrocza. A to oznacza, że dług netto znajdował się na poziomie ok. 64,4 mln zł (bez pożyczek z grupy Budleksu), stanowiąc przeszło dwukrotność kapitałów własnych. I jeśli wyjaśnieniem takiego zlewarowania miałby być fakt, że Budlex Finance jest częścią większej grupy Budleksu, to z pewnością obligatariusze chętnie doceniliby poręczenie od jednostki wyższego szczebla.

Wydaje się zatem, że niedostatki względem większych deweloperów z lepiej ułożonym bilansem spółka próbuje nadrobić wyższą marżą. Czy skutecznie, to już odpowiedzą portfele inwestorów, którzy jednak dla udziału w emisji będą musieli zapłacić – należącą do rzadkości – dodatkową prowizję. 

Więcej wiadomości o Budlex Finance Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje