czwartek, 25 lutego 2021

Newsroom

BVT chce pozyskać 1 mln zł z publicznej emisji obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 13 listopada 2020

Przez najbliższe trzy miesiące notowany na NewConnect windykator będzie oferował stałe 7,2 proc. odsetek w skali roku za 30-miesięczne obligacje z opcją put na część emisji. 

Okres spłaty oferowanego przez BVT długu ustalono na 30 miesięcy, które liczone będą od 12 lutego 2021 r. Do tego czasu trwać bowiem będzie subskrypcja. Lecz inwestorzy, którzy opłacą obligacje wcześniej, otrzymają dodatkowe wynagrodzenie, będące ekwiwalentem odsetek (7,2 proc. rocznie). Spółka pozostawia sobie prawo do przedterminowego wykupu obligacji, najwcześniej po 12 miesiącach od przydziału. 

Prawo do żądania przedterminowego wykupu przysługiwać będzie też obligatariuszom, choć ze zrozumiałych względów, będzie ono ograniczone. Z opcji put inwestorzy będą mogli skorzystać najwcześniej po 18 miesiącach od przydziału (sierpień 2022 r.), a każdorazowa wcześniejsza spłata na ich żądanie, która realizowana będzie w dniach wypłaty kuponów (co kwartał), obejmie do 20 proc. pierwotnie przydzielonych papierów. Samo żądanie wcześniejszej spłaty obligatariusze będą zaś musieli złożyć na trzy do czterech miesięcy wcześniej. 

Zabezpieczeniem oferowanych przez BVT obligacji będzie zastaw do 200 proc. nominału na wierzytelnościach. Ponadto, spółka zobowiązuje się złożyć oświadczenie o poddaniu egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Zapisy prowadzone będą do 11 lutego. Ich przyjmowanie bezpośrednio zajmuje się BVT, ponieważ oferta prowadzona jest bez uczestnictwa firmy inwestycyjnej. Próg wejścia ustalono na 5 tys. zł (pięć obligacji).

Spółka nie określiła celu emisji. Papiery nie trafią natomiast do obrotu na Catalyst, ponieważ wartość emisji jest na to zdecydowanie zbyt niska (minimum to 5 mln zł).

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje