środa, 20 stycznia 2021

Newsroom

Capital Park – raport kredytowy DM Michael/Ström

Dom Maklerski Michael/Ström | 08 października 2019
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2019 roku.

Z analizy DM Michael/Ström wynika, że jedynie w najbardziej konserwatywnym scenariuszu, w którym spółka nie sprzedaje projektu Eurocentrum i musi spłacić wszystkie raty balonowe kredytów, powstaje istotna luka płynności do spłacenia obligacji. Analityk uważa jednak ten scenariusz za skrajnie nierealistyczny, ponieważ projekty spółki są skomercjalizowane w blisko 100 proc., co pozwoli albo je sprzedać albo zmienić termin spłat rat balonowych kredytów bankowych.

W każdym innym scenariuszu Capital Park powinien być w stanie wygenerować środki pieniężne pozwalające na spłatę obligacji.

Gdyby spółka rolowała zadłużenie kredytowe i nie dokonała sprzedaży żadnego projektu, to z wygenerowanych przepływów pieniężnych powinna być w stanie spłacić całe zadłużenie obligacyjne.

W przypadku sprzedaży kompleksu Eurocentrum Capital Park jest w stanie spłacić wszystkie swoje zobowiązania finansowe zapadające do końca 2021 r.

Pobierz cały raport (PDF, 1,15 MB)

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje