czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

CCC zrefinansowało obligacje

msd | 29 czerwca 2018
Dystrybutor obuwia uplasował papiery dłużne o wartości 210 mln zł w miejsce starszych obligacji na 203,15 mln zł.

Nowy dług ma trzyletni okres spłaty i zmienne oprocentowanie, ustalane w oparciu o stopę WIBOR 3M. Spółka na razie nie podaje wysokości marży do publicznej wiadomości, ale zmieni się to, gdy dług trafi do obrotu na Catalyst.

Zabezpieczeniem papierów są poręczenia udzielone przez spółki zależne.

Równocześnie z przydziałem nowych obligacji CCC nabyło w celu umorzenia warte 163,15 mln zł papiery serii 1/2014. Wcześniej, cztery dni temu, spółka nabyła też w celu umorzenia dług tej samej serii o wartości 40 mln zł. Starsza emisja warta była początkowo 210 mln zł, ale nie wszyscy właściciele obligacji zdecydowali się na ich odsprzedaż emitentowi lub zamianę na nową serię.

Refinansowanie papierów CCC0619 ma na celu nie tylko wydłużenie terminu spłaty, ale i – jak podawała spółka – dostosowanie warunków emisji do MSSF 16, nowego standardu dotyczącego leasingu (wiele spółek wykaże pod nim wyższy poziom zadłużenia).

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje