sobota, 22 września 2018

Newsroom

Complex Automotive Bearings nie wykupił obligacji

msd | 06 października 2017
Spółka nie spłaciła zapadających w miniony poniedziałek dwuletnich nienotowanych na Catalyst papierów dłużnych o wartości 1,5 mln zł, poinformował nas jeden z obligatariuszy.

Obligacje dystrybutora samochodowych zestawów naprawczych uplasowano we wrześniu 2015 r. w ramach prywatnej oferty do 2,2 mln zł z progiem dojścia do skutku ustalonym właśnie na 1,5 mln zł. Papiery oprocentowane były na stałe 8,5 proc. przy zabezpieczeniu poręczeniem giełdowego Redwood Holding, jedynego akcjonariusza spółki.

Ponadto, emitent miał też zabezpieczyć obligacje hipoteką łączną na nieruchomościach, lecz miała być ona wpisana dopiero na kolejnych miejscach, zależnie od nieruchomości nawet do piątego lub siódmego miejsca. Obecnie z przeglądu treści ksiąg wieczystych nieruchomości dowiedzieć się można jednak, że zabezpieczają one nie tylko kredyty, czy obligacje, ale ustanowiono na nich także hipoteki przymusowe Urzędu Skarbowego i ZUS-u. To zresztą tylko część szerszych problemów całej grupy Redwood.

Brak wykupu obligacji CAB powiązać można właśnie nie tylko z sytuacją samej spółki, ale i całej grupy Redwood Holding, do której należy także emitent. Od kwietnia bowiem Redwood znajduje się w postępowaniu sanacyjnym. W sierpniu natomiast CAB i Redwood otrzymały natomiast sądowy nakaz solidarnej zapłaty 3,7 mln zł dla mBanku. Wcześniej, jeszcze przed otwarciem postępowania sanacyjnego, spółki zależne od Redwood, w tym CAB, dostały wezwanie od ING Banku do zapłaty wierzytelności wartej 14,6 mln zł (stan ze stycznia).

Na koniec I półrocza Complex Automotive Bearings posiadał 10,9 mln zł zobowiązań i 3,2 mln zł ujemnych kapitałów własnych.

Obligacje Complex Automotive Bearings plasowane były przez nieistniejący już DM Invista, któremu KNF odebrała licencję (wtedy działał pod nazwą Aforti Securities). Ewidencję papierów dłużnych przejąć miał Ventus AM.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje