wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Copernicus dokona kolejnej wypłaty z likwidowanego funduszu obligacji firm

msd | 07 lutego 2018
Uczestnicy Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji w ramach czwartej transzy otrzymają łącznie 2 mln zł, które Copernicus zgromadził w cztery miesiące od czasu poprzedniej płatności.

Środki wypłacane w dniach 7-9 lutego stanowią około 7 proc. aktywów netto subfunduszu, wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie Copernicusa.

Likwidacja subfunduszu rozpoczęła się jeszcze we wrześniu 2014 r. Od tego czasu Copernicus odzyskał i wypłacił uczestnikom subfunduszu 10,6 mln zł.

W połowie ubiegłego roku (ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe) aktywa netto subfunduszu warte były 31,6 mln zł. W portfelu pozostawało 12 serii obligacji (niektóre przecenione do zera) z terminami wykupu, które minęły w latach 2012-2016. Wśród nich znajdował się między innymi dług Ganta, GC Investment, Milmeksu czy Widok Energii. W portfelu subfunduszu znaleźć można także papiery oprocentowane na 30 proc. rocznie.

Od stycznia 2016 r. w likwidacji znajduje się też Copernicus Płynnościowy Plus, również skoncentrowany niegdyś na obligacjach nieskarbowych. W połowie ubiegłego roku jego aktywa netto wynosiły tylko 6,1 mln zł, a jedyną istotną pozycją – poza 2,7 mln zł środków pieniężnych – były obligacje Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (5,3 mln zł nominalnie, wyceniane wówczas na 3 mln zł).

W grudniu KNF nałożyła 450 tys. zł kary na Copernicus Capital TFI za naruszenia limitów inwestycyjnych w trzech subfunduszach, w tym dwóch wyżej opisanych, które znajdują się w likwidacji.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje