sobota, 02 lipca 2022

Newsroom

Cordia debiutuje na Catalyst

msd | 29 lipca 2021
Spółka celowa węgierskiego dewelopera wprowadziła do giełdowego obrotu trzyletnie papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić 4,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Cordia Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst