środa, 04 sierpnia 2021

Newsroom

Covidowa emisja BGK z ratingiem

msd | 28 kwietnia 2020
Fitch nadał wartym 13 mld zł papierom BGK długoterminową ocenę A- w walucie lokalnej i długoterminowy krajowy rating na poziomie AAA(pol).

Długoterminowy rating w lokalnej walucie nadany wyemitowanym przez BGK obligacjom na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynika bezpośrednio z oceny wiarygodności kredytowej Polski, którą Fitch ocenia właśnie na A-. Krajowy rating papierów to zaś AAA(pol), co jest najwyższą możliwą do uzyskania oceną w tym przypadku.

Wyemitowane przez BGK obligacje, co podkreśla także Fitch, mają gwarancję skarbu państwa. Dlatego w przyszłości ewentualna zmiana ich oceny zależeć będzie od zachowania ratingu kraju.

Warte 13 mld zł siedmioletnie papiery BGK, które są oprocentowane na stałe 1,875 proc., trafiły w poniedziałek do obrotu. Na pierwszej sesji wyceniono je na 100,2 proc. nominału przy łącznym obrocie na poziomie… 15 tys. zł.

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wart ma być do 100 mld zł, a BGK planuje kolejne emisje długu na jego rzecz. Sama seria FPC0427 w kolejnych transzach może zwiększyć swoją wartość do 50 mld zł, wynika z listu emisyjnego.

Na rynku pierwotnym obligacje FPC0427 emitowano z około 70 p.b. premii do skarbowych DS0727. Z podobną premią względem skarbówek PFR uplasował w poniedziałek warte 16,3 mld zł czteroletnie obligacje (około 68 p.b. do PS0424). Z pozoru atrakcyjny spread tłumaczy jednak podatek bankowy (0,44 proc. rocznie), spod którego papiery BGK i PFR nie są wyłączone.

Więcej wiadomości o Bank Gospodarstwa Krajowego

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje