wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

MF wyjmie gwarantowane obligacje spod podatku bankowego

msd | 07 listopada 2022
Resort finansów pracuje nad wyłączeniem gwarantowanych przez skarb państwa obligacji BGK i PFR spod podatku od niektórych instytucji finansowych.

Według Ministerstwa Finansów, gwarantowane przez skarb państwa papiery dłużne BGK i PFR powinny obniżać bankom podstawę opodatkowania tzw. podatkiem bankowym. W ten sposób obligacje te traktowane byłyby na równi z długiem skarbowym, od którego kredytodawcy nie muszą odprowadzać podatku.

„Emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa odzwierciedlają ten sam poziom ryzyka co skarbowe papiery wartościowe. Opodatkowanie takich obligacji podatkiem od niektórych instytucji finansowych oznacza konieczność zwiększenia ich oprocentowania przez emitujące je podmioty o wysokość tego podatku. W efekcie koszty podatku ponosi Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia sfinansowania obsługi i wykupu tych obligacji” – argumentuje MF.

Zdaniem resortu, wyłącznie gwarantowanych obligacji BGK i PFR z podatku bankowego pozwoli więc obniżyć koszty finansowania tych instytucji. 

„Wskazana zmiana ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów finansowania emisji obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, tj. emisji obligacji na rzecz utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego czy Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A programów rządowych będących przedsięwzięciami o szczególnym znaczeniu dla państwa” – podano także.

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych, projekt nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w tym kwartale. Objąć ma on też wyłączenie spod podatku bankowego aktywów wynikających z transakcji repo. 

„Zmiana ma przede wszystkim na celu rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniając działanie rynku wtórnego. Dodatkowo powinna ona mieć również pozytywny wpływ na rynek pierwotny, tj. sprzedaż obligacji skarbowych na przetargach, przyczyniając się tym samym do stabilizacji popytu na skarbowe papiery wartościowe na przetargach oraz poprawę ich wyceny, a dzięki temu potencjalnie do ograniczenia wydatków budżetu państwa na obsługę długu Skarbu Państwa oraz zwiększenia efektywności procesu finansowania potrzeb pożyczkowych” – napisano.

Jak argumentuje MF, wyłączenie transakcji repo z podatku bankowego może pomóc w rozwoju rynku finansowego w kraju poprzez zwiększenie obrotów na nim, co z kolei miałoby znaczenie dla tworzenia wskaźników referencyjnych. 

Obowiązujący od lutego 2016 r. podatek od niektórych instytucji finansowych wynosi 0,44 proc. rocznie od wartości aktywów, ale pomniejszonych przede wszystkim o 4 mld zł kwoty wolnej, fundusze własne, a także obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banku. 

Według danych MF, od wejścia w życie podatku bankowego posiadany przez kredytodawców portfel obligacji skarbowych zwiększył się z niecałych 172 mld zł do 441 mld zł. Tym samym sektor bankowy kontroluje ponad połowę krajowego długu skarbowego, za co w ostatnim roku płaci silną erozją kapitałów (spadające wyceny obligacji).

W latach 2020-2022 BGK i PFR wyemitowały prawie 219 mld zł gwarantowanych przez skarb państwa „covidowych” obligacji. Zwykle plasowano je przy 60-80 pb. premii do analogicznych obligacji skarbowych, co właśnie miało odzwierciedlać brak wyłączenia spod podatku bankowego oraz niższą płynność. 

W ostatnim czasie BGK zaczął też emitować gwarantowane obligacje na finansowanie pomocy Ukrainie. Przymierza się też do emisji papierów zbrojeniowych (z powodu sytuacji na rynku pierwszy przetarg odwołano).

Więcej wiadomości kategorii Prawo