niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Dino zapowiada emisję obligacji na 100 mln zł

msd | 10 października 2017
Sieć marketów zaoferuje trzyletnie papiery dłużne, które oprocentowane będą na WIBOR 3M plus 1,3 pkt proc. marży. Emisja zostanie przeprowadzona w trybie niepublicznym.

Obligacje zabezpieczone zostaną poręczeniami wybranych spółek z grupy Dino.

Papiery trafią do instytucji, na co wskazują zarówno tryb i kwota oferty, jak i dzień emisji, który ustalono na najbliższy piątek.

Emisja zostanie przeprowadzona w ramach niedawno uchwalonego programu do 500 mln zł. Docelowo papiery trafią do giełdowego obrotu na rynek prowadzony przez GPW lub BondSpot, gdzie będą jednymi z najniżej oprocentowanych obligacji korporacyjnych. 

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje