środa, 29 maja 2024

Newsroom

DL Invest Group może emitować zielone obligacje

msd | 25 kwietnia 2022
Agencja Sustainalytics pozytywnie zaopiniowała przygotowany przez dewelopera green finance framework, dokument określający ramy zielonego finansowania.

Pozytywna opinia dla dokumentu green finance framework oraz przyjętych przez DL Invest Group polityk ESG stanowić ma krok w kierunku uruchomienia finansowania w postacie zielonych obligacji i kredytów opartych o ekologiczne parametry inwestycji, wynika z komunikatu spółki.

Jak poinformowano, agencja Sustainalytics oceniła, że dokument green finance framework został przygotowany zgodnie z wytycznymi tworzącymi rynkowy standard procesu emisji zielonych obligacji oraz pozyskiwania zielonych kredytów.

„Ocenie podlegały określone i wprowadzane przez DL Invest Group procedury i polityki związane z zielonym budownictwem, wykorzystaniem w energetycznym miksie energii z odnawialnych źródeł, efektywnością energetyczną budynków, zarządzaniem obiegiem wody i ekologicznym transportem” – poinformowała spółka.

Pełne wdrożenie opracowanych polityk ESG zająć ma deweloperowi do 24 miesięcy.

DL Invest Group działa na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym biur, parków handlowych i centrów logistycznych.

Deweloper ma już na koncie kilka emisji obligacji, ale żadna z nich nie jest notowana na GPW. Ostatnie papiery spółka uplasowała rok temu, ustalając wówczas kupon na stałe 5,8 proc. za trzyletni dług.

Więcej wiadomości o DL Invest Group PM S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje