niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Dobra passa funduszy obligacji korporacyjnych trwa

ben | 03 kwietnia 2019
W marcu niemal wszystkie fundusze polskich obligacji korporacyjnych, poza trzema zarządzanymi przez Opera TFI, odnotowały zyski.

Średnia stopa zwrotu w zeszłym miesiącu wyniosła 0,14 proc., a od początku roku 0,96 proc. Liderem pierwszego kwartału jest Millennium Obligacji Korporacyjnych, który w trzy miesiące odnotował 2,3-proc. wzrost wartości jednostki uczestnictwa. Kolejny wynik (1,8 proc.) uzyskał dywidendowy Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, zarządzany przez Noble Funds TFI. W tym roku, na 23 fundusze zaliczane do tej kategorii, 10 zarobiło jak dotąd co najmniej 1 proc.

Marzec byłby lepszy, gdyby nie słaba postawa trzech funduszy zarządzanych przez Opera TFI, Opera Tutus-plus, Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (d. Novo Gotówkowy) i Novo Obligacji Przedsiębiorstw, które zanotowały straty, odpowiednio -0,39 proc., -0,48 proc. i -0,72 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 29 marca 2019 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje