niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Dobre perspektywy Dekpolu (analiza)

Biuro Maklerskie PKO BP, ben | 28 maja 2021
Analitycy Biura Maklerskiego PKO BP prognozują, że wyjątkowo sprzyjające otoczenie w deweloperce mieszkaniowej pozwoli grupie Dekpol osiągnąć skokowy wzrost zysku.

Dekpol operuje w trzech obszarach: generalnego wykonawstwa (62 proc. przychodów w 2020 r.), deweloperskim (27 proc. przychodów) oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych (8 proc. przychodów). Ostanie lata były okresem silnego wzrostu spółki. W 2020 r. łączne przychody grupy kapitałowej po raz pierwszy w historii przekroczyły 1 mld zł przy marży netto 5 proc.

Obecnie obserwujemy dobrą koniunkturę we wszystkich obszarach działalności Dekpolu i spodziewamy się utrzymania zysku netto Grupy na poziomie ok. 50 mln zł rocznie w latach 2021-22 (P/E ok. 6,7-6,8x). Prognozujemy, że wyjątkowo sprzyjające otoczenie w deweloperce mieszkaniowej pozwoli grupie na skokowy wzrost zysku do 75 mln zł w 2023 r. (P/E = 4,5x) – czytamy w raporcie BM PKO BP, przygotowanym na zlecenie Dekpolu.

Duży potencjał deweloperki mieszkaniowej

Dekpol Deweloper posiada duży bank ziemi (ok. 200 tys. m2 PUM, ok. 4600 mieszkań), kupionej relatywnie tanio (ok. 600 zł/PUM). Z uwagi na bardzo korzystne otoczenie rynkowe (rekordowo niskie stopy procentowe, wysoki popyt, rosnące ceny mieszkań oraz rosnący poziom depozytów gospodarstw domowych) jest to segment, który w kolejnych latach powinien się bardzo dobrze rozwijać.

W 2021 i 2022 r. spodziewamy się stabilnych wyników. Zakładamy, że w 2023 r. spółka powinna rozliczyć w wyniku finansowym rekordową liczbę mieszkań, co pozwoli na wygenerowanie wysokiego zysku – prognozują analitycy BM PKO BP.

Nowi klienci w Dekpol Steel

Prężny rozwój biznesu Dekpol Steel w ostatnich latach (CAGR EBIT 2014-2019: 62 proc.) wstrzymała pandemia. Spółka efektywnie wykorzystała jednak ubiegły rok stawiając na działania, które pozwolą na zwiększenie produkcji i ograniczenie kosztów. Dodatkowo zainicjowano współpracę z największym producentem maszyn budowlanych na świecie, spółką Caterpillar. Jak wynika z raportu BM PKO BP, w 2025 r. EBIT segmentu wzrośnie niemal czterokrotnie względem 2020 r., a jego udział w wynikach grupy wzrośnie z 6 do ok. 25 proc.

Silny popyt na hale magazynowe

Analitycy brokera spodziewają się także, że silny popyt płynący z sektora handlowego, e-commerce oraz logistyki na obiekty magazynowe będzie sprzyjał utrzymaniu rekordowo wysokich przychodów segmentu budowlanego. Jednocześnie oczekują umiarkowanego spadku rentowności EBIT (rosnące koszty).

Poprawa wskaźników zadłużenia i potencjał dywidendowy

Dekpol istotnie poprawił w ostatnich latach wskaźniki zadłużenia (dług netto/kapitały w 2020 r.: 36 proc. vs 75 proc. w 2019 r.; dług netto/EBITDA 1,2 w 2020 r. vs 2,2 w 2019 r.). W 2020 r. spółka wygenerowała 127 mln zł wolnych przepływów pieniężnych (65 mln zł w 2019 r. i -86 mln zł w 2018 r.)

W związku z niskimi potrzebami kapitałowymi na zakup gruntów spodziewamy się, że w 2022 r. spółka będzie mogła powrócić do wypłaty dywidendy. Na podstawie modelu DCF szacujemy wycenę spółki w horyzoncie 12 miesięcy w przedziale 426-555 mln zł – podsumowują analitycy BM PKO BP.

Pobierz cały raport (PDF, 881 KB)

Więcej wiadomości o Dekpol S.A., Dekpol Deweloper Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy