sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Domy Garwolin uplasowały ofertę wartych 4 mln zł obligacji

msd | 09 marca 2023
Spółka powołana do budowy osiedla domów jednorodzinnych wyemitowała 18-miesięczne papiery, za które zobowiązała się płacić stałe 12,5 proc. w skali roku.

Wpływy z wartej 4 mln zł emisji obligacji Domy Garwolin zobowiązały się przeznaczyć przede wszystkim na współfinansowanie projektu niewielkiego osiedla w Garwolinie, którego budowa ma zostać zakończona do końca czerwca tego roku. Sprzedaż domów ma zaś dobiec końca w I kwartale 2024 r.

Docelowo uplasowany przez spółkę dług ma zostać zabezpieczony jej wekslami własnymi i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, a także zastawem na wierzytelnościach z rachunku bankowego (na dzień wyceny było na nim 135 zł). Ponadto, prezes zarządu zobowiązała się udzielić poręczenia, choć tylko za wierzytelności z tytułu odsetek do 150 tys. zł. W przyszłości ma też dojść do ustanowienia hipoteki na siedmiu z jedenastu lokali wchodzących w skład projektu. Według biegłego, ich aktualna wartość to 3,68 mln zł.

Wyemitowane przez Domy Garwolin obligacje nie trafią do obrotu na GPW.

Więcej wiadomości o Domy Garwolin Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje