niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Echo Investment sprzeda trzy budynki biurowe w Łodzi

msd | 12 stycznia 2022
Wartość transakcji ustalono na 56,4 mln euro netto, z czego na jej zamknięciu do Echa trafić powinno 42,2 mln euro plus VAT.

Deweloper zawarł z niemiecką grupą KGAL przedwstępną umowę sprzedaży trzech budynków biurowych w łódzkim kompleksie Fuzja. Do jej przekształcenia w umowę przyrzeczoną powinno dojść po spełnieniu warunków zawieszających (m.in. uzyskanie pozwolenia dla dwóch budynków), ale nie później niż 31 stycznia 2023 r. 

Wartość umowy ustalono wprawdzie na 56,4 mln euro netto, ale z uwagi na korekty (okresy bezczynszowe, prace aranżacyjne i budowlane) podczas zamknięcia transakcji do Echa trafić ma 42,2 mln euro netto. Już po sfinalizowaniu transakcji deweloper otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, sięgające około 7,6 mln euro plus VAT, co wynikać ma między innymi z dokończenia trzeciego budynku objętego umową.

Według stanu z końca września ubiegłego roku, Echo miało 43,6 mln euro dostępnych kredytów na finansowanie budynków C, D oraz J w ramach projektu Fuzja, ale ich wówczas nie wykorzystywało.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Echa Investment, a obecnie spółka prowadzi też publiczną ofertę papierów dłużnych o wartości 50 mln zł. Deweloper proponuje inwestorom WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży za trzyletni niezabezpieczony dług.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst