piątek, 24 marca 2017

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A.

Deweloper o ogólnopolskim zasięgu działania. Zajmuje się budową biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Notowany na GPW od 1995 r.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ


Na koniec II kw. 2016 r. spółka posiadała więcej gotówki niż zadłużenia finansowego, stąd brak wskaźników dług netto/kapitał własny i dług netto/EBITDA.

Spółka informuje o kosztach odsetkowych netto wyłącznie w sprawozdaniach rocznych, stąd brak wskaźnika pokrycia odsetek w pozostałych okresach.

Przy wskaźniku płynności gotówkowej oraz przy długu netto (a więc i jego relacji do EBITDA i kapitału) nie uwzględniono środków o ograniczonej możliwości dysponowania.

Emisje