sobota, 02 grudnia 2023

Newsroom

Elektrociepłownia Będzin nie wykupiła obligacji

msd | 12 kwietnia 2022
Spółce nie udało się porozumieć z obligatariuszami w sprawie kolejnego przesunięcia terminu wykupu wartych 16,18 mln zł papierów dłużnych.

Termin spłaty obligacji EC Będzin upłynął w miniony poniedziałek (formalnie w niedzielę, ale spółka zobowiązana była podstawić środki w najbliższym dniu roboczym). Do tego czasu emitent nie zdążył uzyskać kompletu zgód obligatariuszy na kolejne przesunięcie terminu wykupu. 

„(…) Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych, pozwalających na zapłatę za obligacje, powyższe może stanowić również podstawę do złożenia przez zarząd emitenta wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego, ewentualnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na brak możliwości zaspokajania zobowiązań wobec wierzycieli spółki” – poinformowała EC Będzin.

Jak zapewniono, spółka prowadzi dalsze rozmowy z obligatariuszami w sprawie wydłużenia terminu spłaty o 12 miesięcy. 

Warte 16,18 mln zł obligacje EC Będzin zabezpieczone są zastawem na akcjach spółki zależnej Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech. 

Pierwotnie wyemitowane jeszcze w 2015 r. papiery EC Będzin warte były 30 mln zł, a ich wykup zaplanowany był na 2018 r. W międzyczasie spółka wykupiła jednak część długu i porozumiała się obligatariuszami w sprawie wydłużenia okresu spłaty.

Na rynku pierwotnym obligacje EC Będzin obejmowane były między innymi przez banki spółdzielcze. Aktualnie spółka ma 15 obligatariuszy, w tym 13 z nich gotowych było wyrazić zgodę na kolejne przesunięcie terminu spłaty.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium