poniedziałek, 16 lipca 2018

Newsroom

Emisja Atalu będzie warta do 70 mln zł

msd | 11 kwietnia 2018
Tym samym jedną ofertą deweloper zamierza wyczerpać przyjęty pod koniec marca program niepublicznych emisji obligacji.

Atal na razie nie ujawnia warunków niepublicznej oferty obligacji serii AH, która zapewne – wzorem wcześniejszych emisji – zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych. W ostatniej emisji, z przełomu września i października ubiegłego roku, deweloper proponował instytucjom WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży za dwuletni niezabezpieczony dług. Warta 60 mln zł oferta została wówczas zwiększona do 80 mln zł przy popycie przekraczającym 165 mln zł.

W maju Atal musi wykupić notowane na Catalyst obligacje ATL0518 o wartości 40 mln zł. Spółka chce w kolejnych miesiącach wypłacić także 137 mln zł dywidendy z ubiegłorocznego zysku.

Na koniec grudnia grupa Atal posiadała 265,8 mln zł środków pieniężnych (w tym 136 mln zł na rachunkach powierniczych), które pokrywały 82 proc. jej krótkoterminowych zobowiązań pomniejszonych o przedpłaty od klientów. Dług netto dewelopera wynosił zaś 214,1 mln zł, stanowiąc 27 proc. kapitałów własnych (12 proc., jeśli – zgodnie z warunkami emisji obligacji –  pominąć finansowanie od głównego akcjonariusza).

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Atalu z terminami spłaty od maja tego roku do października 2019 r. Do transakcji długiem spółki dochodzi, zależnie od serii, sporadycznie lub wcale.

Nowe papiery serii AH także powinny trafić do giełdowego obrotu.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

 • Kwietniowa emisja Atalu trafiła na Catalyst

  29 czerwca 2018
  Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje serii AH, za które płaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Atal miał 293,6 mln zł gotówki na koniec marca

  23 maja 2018
  Sytuacja płynnościowa deweloperskiej grupy pozostawała więcej niż satysfakcjonująca, choć ponad połowa posiadanych środków pieniężnych leżała na rachunkach powierniczych. Zadłużenie również nie budziło zastrzeżeń, choć w kolejnych okresach prawdopodobnie ono wzrośnie.
  czytaj więcej
 • Atal pozyskał 70 mln zł

  27 kwietnia 2018
  Deweloper uplasował trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii AH, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje