niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Emisja obligacji PragmaGO z rekordową frekwencją

msd | 21 marca 2024
Pomimo kolejnego obniżenia marży, na warte 25 mln zł obligacje faktoringowo-pożyczkowej spółki zapisy złożyło 1,1 tys. inwestorów.

Zgłoszone zapisy podlegały prawie 58-proc. redukcji, co – wg naszych obliczeń – oznacza, że inwestorzy gotowi byli kupić papiery dłużne Pragmy za około 59,3 mln zł. Zapisy złożyło 1101 osób - rekord w historii emisji spółki.

W osobnym komunikacie PragmaGO poinformowała, że obligacje o wartości nominalnej 57,9 tys. zł trafiły też do wiceprezes zarządu, Danuty Czapeczko.

Uplasowane przez spółkę niezabezpieczone papiery mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 3M plus 5,0 pkt proc. marży, której wysokość obcięto o 0,15 pkt proc. w stosunku do oferty ze stycznia tego roku (przez 14 miesięcy PragmaGO przeprowadziła sześć ofert prospektowych i jedną bezprospektową, prawie w każdej z nich zacieśniając oferowane warunki pod względem wysokości marży lub tenoru, a czasem i obu parametrów jednocześnie). 

Zgodnie z najświeższymi zapowiedziami, na początku kwietnia PragmaGO ruszy z kolejną emisją publiczną, tym razem po raz pierwszy oferując dług w euro.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Pragmy. Pochodzące z poprzedniej oferty publicznej niezabezpieczone papiery PRF0127, od których spółka płaci 5,15 pkt proc. marży, wyceniane są na 100,45 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje