wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Emitenci z Catalyst, których najczęściej można spotkać w portfelach funduszy

ben | 24 maja 2018
Na koniec grudnia 2017 r. w portfelach funduszy inwestycyjnych, których sprawozdania finansowe są publiczne, znalazły się notowane na Catalyst obligacje korporacyjne, komunalne i bankowe oraz listy zastawne o łącznej wartości 20,77 mld zł. To o 22,6 proc więcej niż pół roku wcześniej.

Obligacje notowane na Catalyst miało w portfelach na koniec ubiegłego roku 215 funduszy lub wydzielonych w ich ramach subfunduszy (pół roku temu 194), zarządzanych przez 38 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) – wynika z opublikowanych pod koniec kwietnia sprawozdań funduszy inwestycyjnych za rok 2017. W kręgu ich zainteresowań znalazło się 132 emitentów.

Po co najmniej rocznej dominacji, pozycję lidera listy najpopularniejszych wśród zarządzających emitentów stracił Kruk. Tym razem, za sprawą kilku ubiegłorocznych emisji obligacji, na których chętnych wśród instytucji nie brakowało, na pierwszym miejscu uplasował się Alior Bank, którego obligacje znaleźliśmy w portfelach 99 funduszy. Kwota zainwestowana w papiery dłużne banku przekroczyła 937 mln zł.

Dwa kolejne miejsca w zestawieniu należą do dwóch windykatorów i banku – Kruka (93 fundusze) oraz Kredyt Inkaso i mBanku (po 87 funduszy). Pół roku wcześniej kolejność była identyczna, różniły się tylko liczby. Kolejność tej trójki pod względem wartości zaangażowanego przez fundusze kapitału to: mBank (613,6 mln zł), Kruk (584,7 mln zł) i Kredyt Inkaso (348,7 mln zł).

10 emitentów, których obligacje najczęściej można spotkać w portfelach funduszy inwestycyjnych

A przechodząc właśnie do skali zaangażowania funduszy w notowane walory emitentów z Catalyst, to w TOP 10 zaszła jedna zasadnicza zmiana – tym razem nie ma w niej przedstawiciela sektora innego niż finansowy, i to przez duże F, bo są tam tylko banki, banki hipoteczne i PZU. Z dziesiątki wypadły Kruk i Tauron, a ich miejsca zajęły banki Alior i Millennium. O ile w przypadku Tauronu spadek wynika ze zmniejszenia skali obligacyjnego zadłużenia o ok. 300 mln zł, to Kruk nawet o niecałe 9 mln zł poprawił wynik, jednak wystarczyło mu to tylko na otwarcie drugiej dziesiątki zestawienia.

Tradycyjnie najwięcej pieniędzy zarządzający funduszami przeznaczyli na obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego, tym razem prawie 2,55 mld zł (grubo ponad 800 mln zł więcej niż pół roku wcześniej). Na dwóch pozostałych miejscach na podium też nic się nie zmieniło i nadal okupują je mBank Hipoteczny (1,85 mld zł) i PZU (948,6 mln zł). Jeśli spojrzeć na zaangażowanie na poziomie grup kapitałowych, to na pierwszym miejscu nic się nie zmienia, na drugim jest grupa mBanku (mBank + mBank Hipoteczny) z kwotą 2,47 mld zł, a na trzecim z 1,84 mld zł grupa PKO BP (PKO BP + PKO Bank Hipoteczny + PKO Finance AB). PZU wraz z PZU Finance AB z 1,51 mld zł plasują się na czwartym miejscu.

10 emitentów, w których obligacje fundusze zainwestowały najwięcej pieniędzy

Poniżej zamieszczamy też osobne zestawienie dziesięciu emitentów, w których obligacje zarządzający funduszami ulokowali najwięcej pieniędzy, z pominięciem banków i grupy PZU.

10 emitentów, w których obligacje fundusze zainwestowały najwięcej pieniędzy_bez banków i PZU

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje