poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

ETF na polskie obligacje skarbowe zadebiutował na GPW

msd | 17 stycznia 2022
Po raz pierwszy na warszawskim parkiecie inwestorzy mają możliwość zakupu funduszu typu ETF, którego zadaniem jest odzwierciedlać notowania TBSP.Index.

Celem debiutującego w poniedziałek funduszu Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ jest replikacja indeksu TBSP, który grupuje stało- i zerokuponowe polskie obligacje skarbowe.

- Ten ostatni rok nie był najlepszy dla funduszy dłużnych i rynku obligacji. Dzisiaj jesteśmy w nieco innej sytuacji, ten timing wejścia funduszu na GPW jest dużo bardziej szczęśliwy (…) W tej chwili  te podwyżki stóp, które rynek widzi, są już odzwierciedlone w cenach obligacji – powiedział Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities Poland, spółki odpowiedzialnej za rozwój funduszy indeksowych z rodziny Beta ETF.

W wyniku bezprecedensowej wyprzedaży długu skarbowego tylko od początku października, gdy RPP zaczęła podnosić stopy procentowe, indeks TBSP stracił 7,4 proc. W całym 2021 r. strata na indeksie wyniosła natomiast 9,7 proc.

- Cieszymy się na ten moment debiutu (…) Negatywna stopa zwrotu z ubiegłego roku stworzyła nowe możliwości przed inwestorami – powiedział Mateusz Mucha, zarządzający funduszem.

Jak przekonują twórcy debiutującego ETF-a, pomimo rekordowego w historii indeksu obsunięcia, TBSP daje perspektywy na zauważalnie wyższe zyski niż bankowe lokaty, a także większość aktywnie zarządzanych funduszy polskich obligacji skarbowych (w dowolnych pięcioletnich okresach indeks znajdował się w TOP3 stóp zwrotu).

Według obliczeń Beta Securities Poland, od początku istnienia (2006 r.) indeks TBSP przyniósł 83,7 proc. nominalnej stopy zwrotu (przed podatkiem), czyli ponad 31 pkt proc. więcej niż przeciętnych odnawiany w tym czasie roczny bankowy depozyt i ponad 43 pkt proc. powyżej inflacji. Średnioroczna realna stopa zwrotu została zaś wyliczona na 1,8 proc. wobec 0,54 proc. dla depozytu bankowego.

- Na początek w pierwszym roku opłata za zarządzanie to 0,1 proc. (…) Domy maklerskie przygotowały również ciekawe oferty jeśli chodzi o opłatę brokerską – zachęcał Robert Sochacki podczas ceremonii debiutu.

Zgodnie z prezentacją inwestorską, wskaźnik całkowitych kosztów funduszu (TER) to natomiast 0,5 proc.

Aktualnie TBSP.Index obejmuje 15 serii obligacji skarbowych (historycznie od 13 do 19), gdzie największy udział, sięgający blisko 10 proc., mają papiery DS0726 oraz DS1029. Średni okres do wykupu długu w całym indeksie to jednak 4,2 roku (duration to niecałe cztery lata). Przeciętny kupon to zaś 2,53 proc., ale średnia rentowność sięga 3,69 proc. Innymi słowy, jako całość indeks TBSP jest obecnie najbardziej zbliżony do obligacji DS0726. Jej zakup na rynku GPW może być jednak bardziej kosztowny niż w przypadku ETF-a na całą krzywą (spread kupno/sprzedaż dla referencyjnych papierów to prawie 0,85 proc. wobec 0,05 proc. w przypadku ETFBTBSP).

- Inwestujemy fizycznie, czyli kupujemy praktycznie wszystkie obligacje, które są w indeksie – wyjaśnił Mateusz Mucha, zapowiadając jednocześnie, że fundusz będzie reinwestował otrzymywane kupony.

Jak można było usłyszeć podczas debiutu, Beta Securities Poland liczy, że nowym funduszem zainteresują się nie tylko inwestorzy indywidualni, ale także więksi gracze zainteresowani na przykład lokowaniem płynności.

ETFBTBSP jest dziewiątym funduszem indeksowym z rodziny Beta na GPW. W poniedziałek do godz. 11.10 zawarto nim kilkanaście transakcji o łącznej wartości 50 tys. zł.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze