wtorek, 17 lipca 2018

Newsroom

Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 21 grudnia 2017
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kwartał 2017 roku.

W niniejszym materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność Grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

Z początkiem grudnia b.r. Everest Capital sp. z o.o. wyemitowała 3,5 letnie obligacje serii K o łącznej wartości 55 mln zł. Środki z emisji zostały przeznaczone na wykup obligacji serii D o wartości 30 mln zł (21 grudnia b.r.), udzielenie pożyczki Everest Finanse S.A. na działalność operacyjną. Dodatkowo w dniach 19-20 grudnia br. Spółka nabyła celem umorzenia 2570 sztuk obligacji serii B. Outstanding wyemitowanych obligacji wynosi obecnie ponad 145 mln zł.

31 października 2017 r. Everest Finanse S.A. podpisał z Eclipse Services LTD umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o., zaś cena wyniosła 56,7 mln zł. 38,0 mln zł z tej kwoty zostało zapłacone w październiku 2017 r., zaś pozostała część płatności nastąpi w przyszłych okresach. Everest Finanse planuje do końca 2018 r. przenieść portfel klientów Tempo Finanse do swoich struktur. Efekty synergii zakupu spółki będą widoczne w wynikach Everest Finanse w sprawozdaniu finansowym począwszy od 2018 r.

Wartości zastawu na obligacji serii D oraz E na 30 września 2017 r. wzrosły względem końca pierwszego półrocza b.r., odpowiednio o 2,5 mln zł oraz 2,1 mln zł i stanowią 351 proc. wartości wyemitowanych papierów dłużnych serii D oraz 403 proc. obligacji serii E. Powyższa wycena została wykonana przez zewnętrzną firmę CMT Advisory.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Wyhamowanie dynamiki sprzedaży mieszkań – raport DM Navigator

  13 lipca 2018
  Pierwsza połowa 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży wśród objętych raportem deweloperów. Analizowane spółki sprzedały w pierwszym półroczu 2018 r. ok. 11,8 tys. mieszkań, 2,2 proc. mniej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2017 r. był pod wieloma względami rekordowy, zatem biorąc pod uwagę wysoką bazę, spadek sprzedaży można uznać za symboliczny.
  czytaj więcej
 • Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

  09 lipca 2018
  Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kwartał 2018 roku.
  czytaj więcej
 • Capital Park – raport kredytowy DM Michael/Ström

  04 grudnia 2017
  W III kw. spółka zrefinansowała część obligacji złotowych obligacjami w euro, co pozwoliło jej ograniczyć średnie oprocentowanie obligacji do 4,9 proc. z 6,2 proc. w pierwszym półroczu. Capital Park planuje kolejne refinansowanie na kwotę 35-40 mln euro, co powinno pozwolić obniżyć koszt długu obligacyjnego do ok. 4,1 proc.
  czytaj więcej
 • Analiza i2 Development

  04 grudnia 2017
  Sytuacja bilansowa grupy i2 Development na 30 września 2017 roku wygląda poprawnie, zadłużenie ma przede wszystkim charakter długoterminowy, a sam wskaźnik zadłużenia znajduje się na poziomach akceptowalnych. Również i płynność wydaje się być w normie.
  czytaj więcej

Emisje