poniedziałek, 25 marca 2019

Newsroom

Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 21 grudnia 2017
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kwartał 2017 roku.

W niniejszym materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność Grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

Z początkiem grudnia b.r. Everest Capital sp. z o.o. wyemitowała 3,5 letnie obligacje serii K o łącznej wartości 55 mln zł. Środki z emisji zostały przeznaczone na wykup obligacji serii D o wartości 30 mln zł (21 grudnia b.r.), udzielenie pożyczki Everest Finanse S.A. na działalność operacyjną. Dodatkowo w dniach 19-20 grudnia br. Spółka nabyła celem umorzenia 2570 sztuk obligacji serii B. Outstanding wyemitowanych obligacji wynosi obecnie ponad 145 mln zł.

31 października 2017 r. Everest Finanse S.A. podpisał z Eclipse Services LTD umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o., zaś cena wyniosła 56,7 mln zł. 38,0 mln zł z tej kwoty zostało zapłacone w październiku 2017 r., zaś pozostała część płatności nastąpi w przyszłych okresach. Everest Finanse planuje do końca 2018 r. przenieść portfel klientów Tempo Finanse do swoich struktur. Efekty synergii zakupu spółki będą widoczne w wynikach Everest Finanse w sprawozdaniu finansowym począwszy od 2018 r.

Wartości zastawu na obligacji serii D oraz E na 30 września 2017 r. wzrosły względem końca pierwszego półrocza b.r., odpowiednio o 2,5 mln zł oraz 2,1 mln zł i stanowią 351 proc. wartości wyemitowanych papierów dłużnych serii D oraz 403 proc. obligacji serii E. Powyższa wycena została wykonana przez zewnętrzną firmę CMT Advisory.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje