wtorek, 16 stycznia 2018

Newsroom

Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 21 grudnia 2017
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kwartał 2017 roku.

W niniejszym materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność Grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

Z początkiem grudnia b.r. Everest Capital sp. z o.o. wyemitowała 3,5 letnie obligacje serii K o łącznej wartości 55 mln zł. Środki z emisji zostały przeznaczone na wykup obligacji serii D o wartości 30 mln zł (21 grudnia b.r.), udzielenie pożyczki Everest Finanse S.A. na działalność operacyjną. Dodatkowo w dniach 19-20 grudnia br. Spółka nabyła celem umorzenia 2570 sztuk obligacji serii B. Outstanding wyemitowanych obligacji wynosi obecnie ponad 145 mln zł.

31 października 2017 r. Everest Finanse S.A. podpisał z Eclipse Services LTD umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o., zaś cena wyniosła 56,7 mln zł. 38,0 mln zł z tej kwoty zostało zapłacone w październiku 2017 r., zaś pozostała część płatności nastąpi w przyszłych okresach. Everest Finanse planuje do końca 2018 r. przenieść portfel klientów Tempo Finanse do swoich struktur. Efekty synergii zakupu spółki będą widoczne w wynikach Everest Finanse w sprawozdaniu finansowym począwszy od 2018 r.

Wartości zastawu na obligacji serii D oraz E na 30 września 2017 r. wzrosły względem końca pierwszego półrocza b.r., odpowiednio o 2,5 mln zł oraz 2,1 mln zł i stanowią 351 proc. wartości wyemitowanych papierów dłużnych serii D oraz 403 proc. obligacji serii E. Powyższa wycena została wykonana przez zewnętrzną firmę CMT Advisory.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Analiza Kredyt Inkaso

  15 stycznia 2018
  Sytuacja grupy pod względem poziomu zadłużenia, jak również płynności, wygląda poprawnie. Niepokój budzi długi okres, w którym jest w stanie spłacić zadłużenie finansowe netto z wypracowanych zysków operacyjnych.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z rynku Catalyst wyśrubowali swoje rekordy – raport DM Navigator

  12 stycznia 2018
  Ubiegły rok przyniósł kontynuację bardzo dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym. Rekordowy był również sam IV kwartał 2017 r., w którym analizowani deweloperzy z Catalyst kolejny kwartał z rzędu pobili łączny rekord sprzedaży, kontraktując prawie 6,5 tys. mieszkań.
  czytaj więcej
 • Capital Park – raport kredytowy DM Michael/Ström

  04 grudnia 2017
  W III kw. spółka zrefinansowała część obligacji złotowych obligacjami w euro, co pozwoliło jej ograniczyć średnie oprocentowanie obligacji do 4,9 proc. z 6,2 proc. w pierwszym półroczu. Capital Park planuje kolejne refinansowanie na kwotę 35-40 mln euro, co powinno pozwolić obniżyć koszt długu obligacyjnego do ok. 4,1 proc.
  czytaj więcej
 • Analiza i2 Development

  04 grudnia 2017
  Sytuacja bilansowa grupy i2 Development na 30 września 2017 roku wygląda poprawnie, zadłużenie ma przede wszystkim charakter długoterminowy, a sam wskaźnik zadłużenia znajduje się na poziomach akceptowalnych. Również i płynność wydaje się być w normie.
  czytaj więcej

Emisje