poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Bocian opuści Catalyst bez wykupu

msd | 12 czerwca 2024
Everest Capital, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy Bociana, porozumiała się z funduszami Agio w sprawie przedłużenia terminu spłaty papierów EVC0624 i ich „niezwłocznego” wycofania z GPW.

Warte 6 mln zł obligacje wygasać miały 25 czerwca tego roku. Spółce udało się jednak porozumieć z obligatariuszami w sprawie wydłużenia okresu spłaty o 12 dodatkowych miesięcy. Co prawda, nadal oprocentowane będą one na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży, ale od teraz płatności odsetkowe realizowane mają być co miesiąc.

Wraz z wejściem w życie zmiany warunków emisji Everest Capital zobowiązany ma być do „podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu niezwłocznego wycofania/wykluczenia obligacji z obrotu w ASO GPW”.

Na koniec marca wszystkie papiery EVC0624 o wartości 6 mln zł znajdowały się w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI, dlatego też nigdy jeszcze nimi nie handlowano. A ponieważ jest to ostatnia seria długu Bociana, jaka trafiła na Catalyst, pożyczkodawca uwolni się od konieczności wypełniania obowiązków informacyjnych. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst