niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 21 marca 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kwartał 2017 roku.

W niniejszym materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność Grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

Z początkiem marca b.r. Everest Capital sp. z o.o. wyemitował 3,5 letnie obligacje serii L o łącznej wartości 50 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii E i F o wartości odpowiednio 17,9 mln zł oraz 5 mln zł (dzień wykupu został wyznaczony na 26 marca 2018 r.) oraz udzielenie pożyczki Everest Finanse S.A. Obligacje serii L mają trafić do obrotu na rynku Catalyst. Nie uwzględniając serii E oraz F, outstanding wyemitowanych obligacji wynosi obecnie 172mln zł.

W połowie lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do Rejestru Zastawów, zastawu na zbiorze wierzytelności z tytułu pożyczek gotówkowych, udzielanych osobom fizycznym w wieku od 28 do 36 lat, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii K Emitenta, która 1 marca 2018 r. została wprowadzona do obrotu na Catalyst. Wartość zbioru wierzytelności, wg stanu na koniec 2017 r. wyniosła 95,6 mln zł i stanowi blisko 174 proc. wartości wyemitowanych obligacji serii K. Powyższa wycena została wykonana przez zewnętrzną firmę CMT Advisory.

Pobierz cały raport. (PDF, 341 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • HB Reavis – raport kredytowy DM Michael/Ström

  19 lipca 2019
  Biorąc pod uwagę zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych poprzez komercjalizację i sprzedaż projektów, oraz wartość rynkową projektów już wybudowanych na poziomie 895 mln euro (z uwzględnieniem projektów Twin City Tower i One Waterloo), których średni ważony poziom komercjalizacji wyniósł 96 proc. – sytuację płynnościową spółki uważamy za stabilną.
  czytaj więcej
 • Sytuacja największych deweloperów mieszkaniowych z rynku Catalyst – raport DM Navigator

  16 lipca 2019
  Wyniki sprzedażowe za II kwartał 2019 r. potwierdzają utrzymujący się popyt na rynku nieruchomości mieszkaniowych.
  czytaj więcej
 • Analiza MCI Capital

  20 lutego 2018
  Patrząc na strukturę bilansu, posiadane przez MCI aktywa oraz fakt ich finansowania głównie kapitałami własnymi, na 30 września 2017 r. sytuacja obligatariuszy wydaje się być komfortowa.
  czytaj więcej
 • Analiza Kancelarii Medius

  29 stycznia 2018
  Wzrost przychodów Kancelaria Medius osiąga przy zachowaniu wysokiej rentowności prowadzonej działalności. Jednocześnie grupa dba o zachowanie odpowiedniej struktury finansowania czy płynności.
  czytaj więcej

Emisje