środa, 27 października 2021

Newsroom

Everest Capital – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 września 2020
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2020 r.

1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet antykryzysowy. Jednym z jego elementów jest obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 21 proc. (15 proc. + 6 proc. uzależnionych od okresu kredytowania) dla pożyczek na czas dłuższy niż 30 dni i 5 proc. dla pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Obniżone koszty obowiązują do 8 marca 2021 r. Wprowadzone zmiany regulacyjne oraz panująca pandemia spowodowały konieczność dostosowania oferty produktowej Grupy do nowych realiów, co skutkowało obniżeniem akcji sprzedażowej do minimalnych poziomów w kwietniu i maju oraz ponownego jej rozpoczęcia w czerwcu. Pomimo zatrzymania sprzedaży warto podkreślić bardzo wysokie przepływy operacyjne, co wskazuje na dobrą spłacalność udzielonych pożyczek pomimo trwającej pandemii. Wygenerowane przepływy operacyjne umożliwiły znaczące obniżenie zadłużenia Grupy.

18 września Grupa poinformowała o wyemitowaniu trzyletnich obligacji serii R o wartości 12 mln zł. Jednocześnie Grupa nabyła celem umorzenia obligacje serii K oraz L o łącznej wartości nominalnej 17 mln zł. Powyższe transakcje znacząco poprawiły strukturę zapadalności obligacji Grupy, gdzie największym wyzwaniem w dalszym ciągu pozostają zapadalności obligacji w 2021 r. w łącznej wysokości 78 mln zł. Warto również przypomnieć, że Grupa w lipcu poinformowała o podpisaniu umowy o kredyt obrotowy z gwarancją BGK. Kwota kredytu została określona na 25 mln zł, a termin spłaty na 30 czerwca 2022 r. Opublikowane informacje wskazują, że Grupa posiada stabilnych inwestorów finansowych, którzy udzielają nowego finansowania dłużnego w tak trudnych dla rynku finansowego czasach.

Zatrzymanie akcji sprzedażowej w kwietniu i maju znacząco wpłynęło na przychody Grupy – w pierwszym półroczu 2020 Grupa odnotowała przychody na poziomie 125,4 mln zł (-11,1 proc. r/r). Marża EBITDA spadła do 8,2 proc. (-12,6 pkt proc. r/r), z powodu wysokich kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem tradycyjnego modelu home credit. Prawdziwym testem dla modelu funkcjonowania Grupy będzie III oraz IV kwartał 2020 r., w których akcja sprzedażowa powinna zbliżać się do poziomów obserwowanych przed pandemią.

Spółka do dnia niniejszej publikacji nie poinformowała o wartości zbiorów stanowiących zabezpieczenie obligacji. W związku z mocnym zahamowaniem nowej sprzedaży oraz zaobserwowanych w bilansie spadkiem wartości portfela należy spodziewać się również spadku wartości godziwej przedmiotu zabezpieczenia. Procentowy spadek wartości zabezpieczenia do wartości obligacji pozostających do spłaty powinien być jednakże częściowo niwelowany poprzez transakcję nabycia celem umorzenia obligacji serii K oraz L.

W pierwszym półroczu 2020 Grupa nie informowała o nowych transakcjach sprzedaży portfeli wierzytelności. Grupa ponownie postawiła na windykację portfeli we własnym zakresie, a w związku ze zmianami w prawie komorniczym mocno wzrosły koszty windykacji, co widoczne jest w we wzroście pozycji RZiS – opłaty i podatki, która wyniosła 5,9 mln zł (+4,1 mln zł r/r).

Grupa pozyskuje również finansowanie przy współpracy z platformą Mintos – na koniec pierwszego półrocza zobowiązania finansowe z tego tytułu wynosiły 9,6 mln euro.

Pobierz cały raport (PDF, 457 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Bocian wyemitował obligacje o wartości 22,8 mln zł

  18 października 2021
  Należąca do pożyczkowej grupy spółka celowa Everest Capital wyemitowała trzyletnie obligacje, które nie trafią do obrotu na Catalyst.
  czytaj więcej
 • Bocian rośnie, ale w leasingu zwrotnym

  13 września 2021
  Zwiększenie portfela należności pożyczkowej grupy Everest wymagało wzrostu zobowiązań finansowych w II kwartale. Obligacyjny wskaźnik zadłużenia osiągnął nienotowaną dotąd wartość, aczkolwiek nadal dzieliło go jeszcze sporo od przyjętego limitu. Tymczasem od 1 lipca Bocian stanął przed szansą na poprawę rentowności.
  czytaj więcej
 • Lepsze wyniki Bociana

  11 czerwca 2021
  Pomimo dalszych pandemicznych ograniczeń, firma pożyczkowa zwiększyła przychody i zyski w I kwartale. Kwestię tegorocznych wykupów obligacji rozwiązała wprawdzie w kwietniu, ale prawdopodobnie pochwaliła się tym już w bilansie marcowym, a nawet i skorygowanym grudniowym.
  czytaj więcej
 • Bocian rozłożył spłatę obligacji na raty do 2023 r.

  22 kwietnia 2021
  Obligatariusze Everest Capital zgodzili się rozłożyć wykup wygasających w tym roku papierów EVC0621 i EVC0921 na pięć rat, płatnych w latach 2021-2023. W zamian otrzymają wyższą marżę, wzmocnione zabezpieczenie i jednorazową premię.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Popyt na mieszkania nie słabnie – raport

  21 lipca 2021
  W 2021 roku zaobserwujemy wzrost cen mieszkań, jednak nie podzielamy opinii, że mamy do czynienia z bańką na rynku nieruchomości – uważają analitycy DM Navigator.
  czytaj więcej
 • Mieszkanie na wynajem – stabilne i opłacalne

  14 czerwca 2021
  Ostatni, pandemiczny rok potwierdził siłę i zalety inwestycji w mieszkania. Przyszłość dla ich posiadaczy wygląda optymistycznie, choć trzeba brać poprawkę na pierwsze sygnały o możliwości podniesienia stóp procentowych oraz chwilowe problemy rynku najmu – czytamy w raporcie „Mieszkania jako klasa aktywów inwestycyjnych”, przygotowanym przez Michael/Ström Dom Maklerski.
  czytaj więcej
 • Dobre perspektywy Dekpolu (analiza)

  28 maja 2021
  Analitycy Biura Maklerskiego PKO BP prognozują, że wyjątkowo sprzyjające otoczenie w deweloperce mieszkaniowej pozwoli grupie Dekpol osiągnąć skokowy wzrost zysku.
  czytaj więcej
 • DM Navigator: Mocny popyt na lokale mieszkalne

  05 maja 2021
  Deweloperzy dążą do przenoszenia rosnących kosztów produkcji na finalnego odbiorcę, co w naszej ocenie nie wróży w bieżącym roku spadku cen – uważają analitycy.
  czytaj więcej