wtorek, 26 października 2021

Newsroom

Everest Capital – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 11 stycznia 2021
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2020 r.

Na działalność Grupy cały czas odreagowuje wdrożenie nowych przepisów związanych z pakietem antykryzysowym, które obowiązują od początku kwietnia 2020 r. Nowe przepisy ograniczają limit kosztów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 21 proc. (15 proc. + 6 proc. uzależnionych od okresu kredytowania) dla pożyczek na czas dłuższy niż 30 dni i 5 proc. dla pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Obniżone koszty obowiązują do 8 marca 2021 r. natomiast obecne propozycje legislacyjne zakładają wydłużenie terminu obowiązywania tymczasowych przepisów do 31 grudnia 2021 r.

Grupa już od kilku lat systematycznie dywersyfikuje źródła uzyskiwanych przychodów. Dzięki terenowej obsłudze klientów Grupa może oprócz sprzedaży usług i pożyczek prowadzić również sprzedaż dóbr konsumenckich. W 2020 r. Grupa zakończyła swoje prace związane z wdrożeniem nowego produktu finansowego - leasingu zwrotnego. W 2019 r. przychody uzyskiwane z innych źródeł niż pożyczki posiadały istotny udział w strukturze obrotów Grupy.

Pomimo panującej pandemii Grupa regularnie pozyskiwała nowe środki na rynku długu korporacyjnego, co jest potwierdzeniem, że COVID-19 nie wpłynął istotnie na stabilność finansową Grupy oraz postrzeganie podmiotu wśród inwestorów profesjonalnych.

W październiku 2020 r. Grupa przeprowadziła emisje dwóch serii obligacji:

 • serii S (wartość nominalna 17,75 mln zł) ) o terminie wykupu przypadającym na dzień 25 marca 2024 r.
 • serii T (wartość nominalna 20 mln zł) o terminie wykupu przypadającym na dzień 30 września 2023 r.

Środki pozyskane w ramach emisji zostały przeznaczone na nabycie w celu umorzenia części obligacji serii K (23,75 mln zł) oraz serii L (14 mln zł). Na dzień dzisiejszy Grupa posiada w obrocie trzy aktywne serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 45,25 mln zł. Nowo wyemitowane serie nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na rynek Catalyst.

Dodatkowo warto odnotować, że w grudniu 2020 r. Grupa poszerzyła swoje źródła finansowania o kredyt przy wykorzystaniu gwarancji BGK. Tym samym konsorcjum banków spółdzielczych udzieliło Grupie kredytu obrotowego w wysokości 8,4 mln zł. Ostateczną datą spłaty finansowania bankowego jest dzień 29 listopada 2022 r.

Pomimo pojawiających się trudności operacyjnych (m.in. utrudniony kontakt z klientami) w związku z panującą pandemią i tymczasowego zatrzymania akcji sprzedażowej w kwietniu i maju 2020 r., dane finansowe Grupy wskazują, że podmiot sprawnie przeszedł przez ten trudny dla całej gospodarki okres. Sprawozdanie Grupy po III kw. 2020 r. pozwala przypuszczać, że w ostatnio raportowanym kwartale Grupa nie odnotował żadnych znaczących spadków spłacalności portfeli operacyjnych, tym samym nie doszło do istotnych zmian w poziomie niewypłacalności względem odczytów w okresach sprzed pandemii.

Warto odnotować, że w I-III kw. 2020 r. działalność Grupy osiągnęła rentowność zysku netto na poziomie 1,3 proc., co jest pozytywnym przejawem poprawy efektywności operacyjnej działalności względem pierwszej połowy bieżącego roku, w której Grupa odnotowała ujemną marżę zysku netto w wysokości -3,5 proc.

Kluczowy dla rocznego wyniku finansowego Grupy będzie ostatni kwartał roku, który ze względu na sezon świąteczny jest najistotniejszym okresem dla całej branży.

Pobierz cały raport (PDF, 363 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Bocian wyemitował obligacje o wartości 22,8 mln zł

  18 października 2021
  Należąca do pożyczkowej grupy spółka celowa Everest Capital wyemitowała trzyletnie obligacje, które nie trafią do obrotu na Catalyst.
  czytaj więcej
 • Bocian rośnie, ale w leasingu zwrotnym

  13 września 2021
  Zwiększenie portfela należności pożyczkowej grupy Everest wymagało wzrostu zobowiązań finansowych w II kwartale. Obligacyjny wskaźnik zadłużenia osiągnął nienotowaną dotąd wartość, aczkolwiek nadal dzieliło go jeszcze sporo od przyjętego limitu. Tymczasem od 1 lipca Bocian stanął przed szansą na poprawę rentowności.
  czytaj więcej
 • Lepsze wyniki Bociana

  11 czerwca 2021
  Pomimo dalszych pandemicznych ograniczeń, firma pożyczkowa zwiększyła przychody i zyski w I kwartale. Kwestię tegorocznych wykupów obligacji rozwiązała wprawdzie w kwietniu, ale prawdopodobnie pochwaliła się tym już w bilansie marcowym, a nawet i skorygowanym grudniowym.
  czytaj więcej
 • Bocian rozłożył spłatę obligacji na raty do 2023 r.

  22 kwietnia 2021
  Obligatariusze Everest Capital zgodzili się rozłożyć wykup wygasających w tym roku papierów EVC0621 i EVC0921 na pięć rat, płatnych w latach 2021-2023. W zamian otrzymają wyższą marżę, wzmocnione zabezpieczenie i jednorazową premię.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Popyt na mieszkania nie słabnie – raport

  21 lipca 2021
  W 2021 roku zaobserwujemy wzrost cen mieszkań, jednak nie podzielamy opinii, że mamy do czynienia z bańką na rynku nieruchomości – uważają analitycy DM Navigator.
  czytaj więcej
 • Mieszkanie na wynajem – stabilne i opłacalne

  14 czerwca 2021
  Ostatni, pandemiczny rok potwierdził siłę i zalety inwestycji w mieszkania. Przyszłość dla ich posiadaczy wygląda optymistycznie, choć trzeba brać poprawkę na pierwsze sygnały o możliwości podniesienia stóp procentowych oraz chwilowe problemy rynku najmu – czytamy w raporcie „Mieszkania jako klasa aktywów inwestycyjnych”, przygotowanym przez Michael/Ström Dom Maklerski.
  czytaj więcej
 • Dobre perspektywy Dekpolu (analiza)

  28 maja 2021
  Analitycy Biura Maklerskiego PKO BP prognozują, że wyjątkowo sprzyjające otoczenie w deweloperce mieszkaniowej pozwoli grupie Dekpol osiągnąć skokowy wzrost zysku.
  czytaj więcej
 • DM Navigator: Mocny popyt na lokale mieszkalne

  05 maja 2021
  Deweloperzy dążą do przenoszenia rosnących kosztów produkcji na finalnego odbiorcę, co w naszej ocenie nie wróży w bieżącym roku spadku cen – uważają analitycy.
  czytaj więcej