wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Everest Capital – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 11 stycznia 2021
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2020 r.

Na działalność Grupy cały czas odreagowuje wdrożenie nowych przepisów związanych z pakietem antykryzysowym, które obowiązują od początku kwietnia 2020 r. Nowe przepisy ograniczają limit kosztów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 21 proc. (15 proc. + 6 proc. uzależnionych od okresu kredytowania) dla pożyczek na czas dłuższy niż 30 dni i 5 proc. dla pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Obniżone koszty obowiązują do 8 marca 2021 r. natomiast obecne propozycje legislacyjne zakładają wydłużenie terminu obowiązywania tymczasowych przepisów do 31 grudnia 2021 r.

Grupa już od kilku lat systematycznie dywersyfikuje źródła uzyskiwanych przychodów. Dzięki terenowej obsłudze klientów Grupa może oprócz sprzedaży usług i pożyczek prowadzić również sprzedaż dóbr konsumenckich. W 2020 r. Grupa zakończyła swoje prace związane z wdrożeniem nowego produktu finansowego - leasingu zwrotnego. W 2019 r. przychody uzyskiwane z innych źródeł niż pożyczki posiadały istotny udział w strukturze obrotów Grupy.

Pomimo panującej pandemii Grupa regularnie pozyskiwała nowe środki na rynku długu korporacyjnego, co jest potwierdzeniem, że COVID-19 nie wpłynął istotnie na stabilność finansową Grupy oraz postrzeganie podmiotu wśród inwestorów profesjonalnych.

W październiku 2020 r. Grupa przeprowadziła emisje dwóch serii obligacji:

  • serii S (wartość nominalna 17,75 mln zł) ) o terminie wykupu przypadającym na dzień 25 marca 2024 r.
  • serii T (wartość nominalna 20 mln zł) o terminie wykupu przypadającym na dzień 30 września 2023 r.

Środki pozyskane w ramach emisji zostały przeznaczone na nabycie w celu umorzenia części obligacji serii K (23,75 mln zł) oraz serii L (14 mln zł). Na dzień dzisiejszy Grupa posiada w obrocie trzy aktywne serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 45,25 mln zł. Nowo wyemitowane serie nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na rynek Catalyst.

Dodatkowo warto odnotować, że w grudniu 2020 r. Grupa poszerzyła swoje źródła finansowania o kredyt przy wykorzystaniu gwarancji BGK. Tym samym konsorcjum banków spółdzielczych udzieliło Grupie kredytu obrotowego w wysokości 8,4 mln zł. Ostateczną datą spłaty finansowania bankowego jest dzień 29 listopada 2022 r.

Pomimo pojawiających się trudności operacyjnych (m.in. utrudniony kontakt z klientami) w związku z panującą pandemią i tymczasowego zatrzymania akcji sprzedażowej w kwietniu i maju 2020 r., dane finansowe Grupy wskazują, że podmiot sprawnie przeszedł przez ten trudny dla całej gospodarki okres. Sprawozdanie Grupy po III kw. 2020 r. pozwala przypuszczać, że w ostatnio raportowanym kwartale Grupa nie odnotował żadnych znaczących spadków spłacalności portfeli operacyjnych, tym samym nie doszło do istotnych zmian w poziomie niewypłacalności względem odczytów w okresach sprzed pandemii.

Warto odnotować, że w I-III kw. 2020 r. działalność Grupy osiągnęła rentowność zysku netto na poziomie 1,3 proc., co jest pozytywnym przejawem poprawy efektywności operacyjnej działalności względem pierwszej połowy bieżącego roku, w której Grupa odnotowała ujemną marżę zysku netto w wysokości -3,5 proc.

Kluczowy dla rocznego wyniku finansowego Grupy będzie ostatni kwartał roku, który ze względu na sezon świąteczny jest najistotniejszym okresem dla całej branży.

Pobierz cały raport (PDF, 363 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy