piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Everest – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 stycznia 2022
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2021 r.

Zdaniem analityków Navigator Debt Advisory (NDA), model biznesowy Grupy Everest ma potencjał do generowania zysków oraz kapitału. – W trakcie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, a w trzecim kwartale w szczególności, Grupa wyraźnie poprawiła rentowność w porównaniu z pandemicznym 2020 r., osiągając marżę netto za okres I-III kw. 2021 r. na poziomie 7 proc. wobec 1,3 proc. rok wcześniej. Wraz z początkiem lipca 2021 r. wygasły pandemiczne regulacje ograniczające wysokość kosztów poza odsetkowych co będzie wspierało rentowność Emitenta. Ponadto, prognozy ekonomiczne na 2022 r. przestawiają korzystne trendy dla działalności Grupy – powinniśmy mieć do czynienia z niskim bezrobociem i rosnącymi zarobkami – czytamy w raporcie NDA.

Jak podkreślają eksperci, Grupa Everest oraz cała branża pożyczkowa muszą się mierzyć z ryzykiem regulacyjnym.  Pod koniec listopada 2021 r. Rada Ministrów dała „zielone światło” dla projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Propozycje rządzących w zasadzie zakładają wprowadzenie bardziej restrykcyjnej wersji rozwiązań „covidowych”. Konkretne zapisy mówią o obniżeniu limitu kosztów poza odsetkowych dla kredytów konsumenckich do poziomu 10 proc. + 10 proc. za każdy rok trwania pożyczki (obecnie 25 proc. + 30proc.), przy czym w całym okresie trwania pożyczki nie będą mogły one przekroczyć 45 proc. całkowitej kwoty pożyczki (obecnie 100 proc.). Co więcej, proponowane rozwiązania zakładają zakaz udzielania pożyczek ze środków pochodzących z emisji obligacji oraz z „crowdfundingu”. Ponadto, firmy pożyczkowe będą mogły operować wyłącznie w formie spółek akcyjnych z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 1 mln zł.

Kolejnym wyzwaniem dla Grupy Everest płynącym z otoczenia regulacyjnego ma być postępowanie wyjaśniające, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął w zakresie leasingu zwrotnego. Postępowanie dotyczy spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. i ma na celu wstępne ustalenie czy działalność tych spółek nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. Ww. spółki przekazały UOKiK wymaganą dokumentację oraz stosowne wyjaśnienia i czekają na dalsze kroki Urzędu.

W materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp. k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność Grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Narasta krótkoterminowy dług Bociana

  09 czerwca 2023
  Pomimo niedawnego delewarowania, pożyczkowa grupa zamknęła I kwartał z rekordowymi 236 mln zł zadłużenia odsetkowego do spłaty lub zrefinansowania w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy.
  czytaj więcej
 • Delewarowanie Bociana

  13 marca 2023
  Firma pożyczkowa spodziewa się trwałego spadku przychodów z opłat pozaodsetkowych. W nowe rynkowe realia wchodzi natomiast najmniej zadłużona od połowy 2020 r.
  czytaj więcej
 • Bocian rozkłada wykup na raty

  06 lutego 2023
  Dwie trzecie nienotowanych obligacji o wartości 15 mln zł, które miały wygasać 13 lutego, firma pożyczkowa wykupi ratalnie w najbliższych tygodniach, a spłatę pozostałości przesunęła o rok.
  czytaj więcej
 • Bocian wyraźnie poprawił obligacyjny wskaźnik zadłużenia

  12 grudnia 2022
  Osiągnięte w III kwartale zyski zapewniły firmie pożyczkowej wzrost finansowania kapitałem własnym do najwyższego poziomu od dwóch lat. Perspektywy na przyszłość nie rysują się jednak różowo, ponieważ wejście w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej odciśnie piętno na przychodach.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy