czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Everest – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 stycznia 2022
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2021 r.

Zdaniem analityków Navigator Debt Advisory (NDA), model biznesowy Grupy Everest ma potencjał do generowania zysków oraz kapitału. – W trakcie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, a w trzecim kwartale w szczególności, Grupa wyraźnie poprawiła rentowność w porównaniu z pandemicznym 2020 r., osiągając marżę netto za okres I-III kw. 2021 r. na poziomie 7 proc. wobec 1,3 proc. rok wcześniej. Wraz z początkiem lipca 2021 r. wygasły pandemiczne regulacje ograniczające wysokość kosztów poza odsetkowych co będzie wspierało rentowność Emitenta. Ponadto, prognozy ekonomiczne na 2022 r. przestawiają korzystne trendy dla działalności Grupy – powinniśmy mieć do czynienia z niskim bezrobociem i rosnącymi zarobkami – czytamy w raporcie NDA.

Jak podkreślają eksperci, Grupa Everest oraz cała branża pożyczkowa muszą się mierzyć z ryzykiem regulacyjnym.  Pod koniec listopada 2021 r. Rada Ministrów dała „zielone światło” dla projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Propozycje rządzących w zasadzie zakładają wprowadzenie bardziej restrykcyjnej wersji rozwiązań „covidowych”. Konkretne zapisy mówią o obniżeniu limitu kosztów poza odsetkowych dla kredytów konsumenckich do poziomu 10 proc. + 10 proc. za każdy rok trwania pożyczki (obecnie 25 proc. + 30proc.), przy czym w całym okresie trwania pożyczki nie będą mogły one przekroczyć 45 proc. całkowitej kwoty pożyczki (obecnie 100 proc.). Co więcej, proponowane rozwiązania zakładają zakaz udzielania pożyczek ze środków pochodzących z emisji obligacji oraz z „crowdfundingu”. Ponadto, firmy pożyczkowe będą mogły operować wyłącznie w formie spółek akcyjnych z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 1 mln zł.

Kolejnym wyzwaniem dla Grupy Everest płynącym z otoczenia regulacyjnego ma być postępowanie wyjaśniające, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął w zakresie leasingu zwrotnego. Postępowanie dotyczy spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. i ma na celu wstępne ustalenie czy działalność tych spółek nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. Ww. spółki przekazały UOKiK wymaganą dokumentację oraz stosowne wyjaśnienia i czekają na dalsze kroki Urzędu.

W materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp. k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność Grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy