czwartek, 29 września 2022

Newsroom

FDK Rentier FIZ pozyskał od inwestorów 3,5 mln zł

msd | 17 lutego 2022
W przedostatniej publicznej ofercie funduszu na podstawie obecnego prospektu udział wzięło rekordowe 52 inwestorów.

Między 27 stycznia a 10 lutego inwestorzy zapisali się na certyfikaty Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ o łącznej wartości 3,5 mln zł. Był to trzeci wynik z ośmiu dotychczas przeprowadzonych emisji publicznych, ale pierwszy pod względem frekwencji. Na certyfikaty Rentiera zapisało się bowiem 52 inwestorów, tj. ponad dwukrotnie więcej niż zwykle (średnia z poprzednich siedmiu ofert to 22 inwestorów, mediana – 21).

Dla Rentiera była to przedostatnia emisja publiczna na podstawie obecnego prospektu. W dotychczasowych ofertach fundusz zebrał łącznie 24,2 mln zł, a wynik ten będzie miał okazję poprawić jeszcze podczas subskrypcji zaplanowanej między 28 lutego a 11 marca. 

Tymczasem już teraz w KNF na zatwierdzenie czeka kolejny prospekt Rentiera. Jak pisaliśmy na początku lutego, fundusz liczy, że zielone światło od nadzoru pojawi się dość szybko, aby możliwe było zachowanie ciągłości emisji. Rośnie jednak apetyt co do wartości przyszłych emisji.

- Chcielibyśmy, aby średnia wartość co miesiąc przeprowadzanych emisji przekroczyła 5 mln zł, co pozwoliłoby niemal podwoić aktywa w perspektywie półtora roku od teraz – mówił nam niedawno Paweł Homiński, prezes Noble Funds TFI.

Według ostatniej wyceny, datowanej na 20 stycznia, FDK Rentier FIZ miał 95,1 mln zł aktywów netto. Wykazywał wówczas 0,11 proc. trzymiesięcznej stopy zwrotu, na którą niekorzystny wpływ miały podwyżki stóp procentowych (to nadal lepszy wynik od średniej w grupie na poziomie minus 0,96 proc.). Licząc do 20 stycznia, 12- i 36-miesięczne stopy zwrotu Rentiera to kolejno 3,23 oraz 9,71 proc. wobec średnich w grupie na poziomie minus 1,15 oraz plus 4,29 proc.

FDK Rentier FIZ to fundusz współzarządzany przez Noble Funds TFI oraz CVI DM, który specjalizuje się w tzw. długu prywatnym. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje