niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

FDK Rentier FIZ z rekordowymi napływami

msd | 16 lutego 2024
Inwestorzy wpłacili 25,2 mln zł do Funduszu Długu Koporacyjnego Rentier FIZ, działającego na rynku private debt.

Podczas styczniowo-lutowej oferty publicznej inwestorzy objęli certyfikaty inwestycyjne funduszy o łącznej wartości 25,23 mln zł, zapewniając mu historycznie najwyższe napływy brutto. Tym samym, w ośmiu ostatnich ofertach, prowadzonych na podstawie jednego prospektu, FDK Rentier FIZ zebrał w sumie 130,5 mln zł (przed umorzeniami).

Aktualny prospekt pozwala funduszowi na przeprowadzenie jeszcze trzech ofert publicznych, z czego najbliższa ruszy 27 lutego.

FDK Rentier FIZ jest zamkniętym funduszem publicznym, który inwestuje głównie w prywatny dług korporacyjny. Według datowanej na 22 stycznia ostatniej comiesięcznej wyceny, dysponował on 217,5 mln zł aktywów netto.

W ostatnim roku FDK Rentier FIZ wypracował 9,34 proc. zysku dla inwestorów (wg wyceny z 22 stycznia), lekko odstając od rynkowej średniej na poziomie 10,09 proc. Trzyletnia stopa zwrotu funduszu to jednak 25,47 proc. i jest ona o 12 pkt proc. powyżej przeciętnego wyniku dla wszystkich funduszy polskich obligacji korporacyjnych.

Podczas ostatniej wyceny FDK Rentier FIZ miał w portfelu obligacje 56 przedsiębiorstw, w czym przeważały emisje typu private debt. Średnia ważona rentowność portfela papierów dłużnych funduszy wynosiła zaś 14,76 proc. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje